a

                                         

На основу законом утврђених овлашћења и дужности Заштитник грађана спроводи низ мера усмерених ка унапређењу и заштити права свих интерно расељених лица. Проблем у Србији није недостатак стратегија и планова, већ њихова неефикасна и неправична имплементација – истакао је заштитник грађана Саша Јанковић на данашњем састанку са Валтером Келином  (Walter Kälin), специјалним представником Генералног секретара УН за људска права интерно расељених лица, коме је присуствовао и заменик Заштитника грађана Милош Јанковић.

На састанку је размотрен велики број питања везаних за побољшавање статуса и решавање проблема везаних за положај интерно расељених лица са Косова и Метохије. Посебна пажња била је посвећена положају Рома, Ашкалија и Египћана.

У наредном периоду Заштитник грађана ће указивати на бројне проблеме и инсистираће на предузимању ефикасних системских акција. Те акције морају бити спроведене како на државном нивоу, тако и на нивоу локалне самоуправе – истакнуто је на састанку.

Саша Јанковић је указао да је институција Заштитника грађана формирала Превентивни механизам за мониторинг установа у којима су смештена лица којима је у било којој мери слобода ограничена. Надлежност тог тела ће бити и редовне контроле свих места на којима су смештена интерно расељена лица.

Валтер Келин  је изразио задовољство са изнетим ставовима и предоченим активностима Заштитника грађана на пољу заштите права интерно расељених лица. 


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol