a

Заштитник грађана поздравља одлуку Националне службе за запошљавање да води рачуна о потреби решавања проблема запошљавања припадника ромске заједнице и да, сходно мишљењу овог органа, донесе одлуку о поновном радном ангажовању бивше раднице Филијале у Нишу, којој, у складу са Законом о раду, након две године непрекидног рада, уговор о раду на одређено време није продужен.

У питању је високообразована Ромкиња, која је исказала своју стручност и професионалност, што је и био разлог да јој Филијала претходних година продужава уговоре о раду на одређено време. Због законских ограничења запошљавања, међутим, није било могућности да се трајно реши њен радни статус, иако припада малом скупу високо образованих Ромкиња у Филијали и у Нишу у коме је ромска заједница значајно заступљена.

Овај случај, као и све већи број обраћања грађана ромске националности Заштитнику грађана, скреће пажњу на чињеницу да држава нема свеобухватну политику и системски приступ образовању и запошљавању припадника ромске заједнице. Заштитник грађана упозорава на потребу примене афирмативних активности и приликом запошљавања високообразованих припадника ромске заједнице у јавној администрацији и јавним службама како би се остварила њихова суштинска и потпуна друштвeна укљученост, насупрот маргинализованом и лошем економском положају у коме се данас налазе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol