a

Самоорганизовање грађана у прикупљању новчаних средстава за лечење грађана у иностранству говоре да живимо у друштву у коме постоји разумевање и међусобна пожртвованост њених чланова што изазива дивљење, изјавио је данас в.ф. заштитника грађана Милош Јанковић.

Лечење наших грађана путем СМС донациja и других прилога отвара, међутим, питање улоге и функције органа јавне власти у остваривању права из здравственог осигурања и здравствене заштите. Бојазан да ли ће, и поред тога што су здравствено осигурани, са уредно овереним картицама здравственог осигурања, моћи да се лече и да ли ће имати новчана средства потребна за лечење, изражавају и грађани који се свакодневно обраћају Заштитнику грађана, напомиње Јанковић.

Заштитник грађана је, у складу са својим надлежностима, 15. маја 2017. год. затражио од Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање информације да ли су у свим случајевима претходно исцрпљене све могућности лечења грађана у земљи, да ли постоји могућност успешног лечења у иностранству, а да РФЗО није у могућности да обезбеди средства за упућивање пацијента, као и податке о евентуалним случајевима самоиницијативног одласка грађана на лечење у иностранство. Такође, затражене су и информације да ли су Министарство и Фонд, поводом учесталости појава на које Заштитник указује, заузели одређени став или мишљење и учинили га доступним широј јавности.

О евентуалној потреби за доношење мера из своје надлежности Заштитник грађана одлучиће по пријему тражених информација.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol