a

                                                     

Представници Заштитника грађана посетили су 2. јула 2009. године Дом за одрасла инвалидна лица у Дољевцу у коме су такође смештена и стара лица. Мониторинг тим су чинили: др Зорица Мршевић заменица Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, Драгана Грабовица начелница и Дражен Бекоња, стручни сарадник у Стручној служби Заштитника грађана.


Предмет контроле су били услови боравка корисника, њихова здравствена заштита, структура запослених и њихово поступање у Дому, као и поштовање права корисника. Мониторинг тиму је у потпуности био омогућен приступ свим просторијама у којима су смештени корисници, разговор са запосленима и корисницима у Дому.

Општи закључак је да се све тежа материјална ситуација са којом се суочавају све социјалне установе одражава и на стандард живота у Дому у Дољевцу које запослени уз велике напоре настоје да превазиђу. Као један од највећих проблема се ипак показао недостатак стално ангажованог стручног особља медицинске струке, док корисници указују такође и на недостатак могућности да радним ангажовањем остваре додатну зараду,  као и удаљеност Дома од културних и других урбаних садржаја.Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol