a

Национални механизам за превенцију тортуре представља Годишњи извештај о свом раду за 2016. годину.

Током претходне године НПМ је обавио 92 посете местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и упутио је 318 препорука надлежним органима.

У Републици Србији не постоји тортура као организована и подстицана појава од стране државних органа. Ипак, уочена поједина поступања надлежних органа према лицима лишеним слободе која су резултат недостатака у систему и представљају лошу праксу, имајући у виду њихов интензитет и трајање, могу прерасти, а у појединим случајевима и прерастају, у понижавајуће или нечовечно поступање, па и тортуру, закључено је у Извештају.

У Извештају се указује да су начињени значајни кораци у погледу превенције тортуре и других облика злостављања, као и унапређења поступања према лицима лишеним слободе, али да је потребно знатно побољшати поступање механизама унутрашње контроле, тужилаштва и судова, у циљу њихове ефективне и ефикасне борбе против тортуре.

Овим поводом, НПМ скреће пажњу и да се данас, 18. јула, обележава Међународни дан Нелсона Манделе, који је установљен Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација и обележава се сваке године од 2010. године, на дан рођења Нелсон Ролилала Манделе, председника Јужноафричке Републике од 1994. до 1999. године, у знак признања за његов допринос култури мира и слободе.

У децембру 2015. године, Генерална скупштина је одлучила да прошири обим Међународног дана Нелсона Манделе тако што ће се такође користити за промовисање хуманих услова затвора, подизање свести о томе како затвореници представљају континуирани део друштва и вредност рада затворског особља као социјалне службе од посебног значаја.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol