a

Поступајући по препорукама НПМ, Геронтолошки центар у Вршцу је установио евиденцију умрлих лица и Протокол повреда. У циљу обезбеђивања потребног броја особља, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обратило се Комисији за давање сагласности за нова запошљавања, али и за додатна упошљавања за попуњавање упражњених радних места у овој установи. Такође, Експертска група Министарства ради на изменама и допунама Породичног закона како би се унапредили прописи којим се уређује пристанак на медицинску меру лица под старатељством.

НПМ посетио је Геронтолошки центар у Вршцу децембра 2016. године у циљу праћења поступања надлежних органа према корисницима услуга социјалне заштите смештеним у домовима за стара лица. Након посете надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol