a

Заштитник грађана поднео је Народној скупштини Републике Србије амандман на Владин Предлог закона о изменама и допунама закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја којим се гарантује заштита изворима информација од јавног значаја (такозваним „дувачима у пиштаљку“).

Амандманом се штите они који савесно обелодане информацију од јавног значаја, посебно ако та информација указује на постојање корупције, прекорачење овлашћења, кривично дело, привредни преступ, нерационално располагање јавним ресурсима и сличне незаконитости и неправилности у раду неког органа власти.

„Декларативно опредељење за транспарентност и одговорност јавне власти добија практичну снагу и даје значајне резултате само ако се створи атмосфера институционалне подршке за савесне и одговорне људе у јавним институцијама који не желе да ћуте када су јавни интерес или права других угрожена“, оцењује заштитник грађана Саша Јанковић овим поводом. „Заштита савесних извора информација од јавног значаја кључна је за ефикасно сузбијање незаконитости и неправилности у раду органа, институција и предузећа јавне власти. Они који су осећали одговорност према јавном интересу и законским обавезама те обелодањивали информације о непобитним, али њиховим шефовима непријатним чињеницама од јавног значаја, по правилу су до сада сносили најтеже последице, често губили и посао. Циљ овог амандмана је да се то промени“.

Истовремено, амандманом који је републички омбудсман поднео Народној скупштини тежи се потпунијем остваривању Уставом гарантованог права грађана на приступ подацима који су у поседу државних органа и организација којима су поверена јавна овлашћења. Подношење овог амандмана иницирали су грађани који су се обраћали Заштитнику грађана, стручна и шира јавност, и, посебно, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol