a

Превентивни механизам је тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе.

Циљ Превентивног механизма је унапређење права лица лишених слободе, као и превенција мучења и других сурових, нечовечних или понижавајућих поступака или казни.

Превентивни механизам је овлашћен да несметано, без претходне најаве, посећује установе и приступа свим просторијама у установама, да изврши увид и прибави копије целокупне релевантне документације, као и да ненадзирано и поверљиво разговора са лицима лишеним слободе и особљем у установама.

 

 

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol