a

fotka40_resize.jpg fotka10_resize.jpg

Жене су у Србији у јавном и политичком животу већ деценијама све присутније, тако да је употреба мушког рода са подразумеваном универзалношћу која жене чини невидљивим све мање оправдана и нарушава принцип равнорпавности полова – истакла је заменица Заштитника грађана за родну равноправност др Зорица Мршевић на данашњој презентацији родно сензитивног језика у београдском Медија центру, коју је организовала институција Заштитника грађана уз подршку ОЕБС-а.

На важност службене употребе родно сензитивног језика на основу резултата својих истраживања указале су водеће лингвистичке стручњакиње у Србији, које су се сложиле и да је питање употребе родно сенизитивног језика мање чисто језичко, већ више питање поседовања друштвене моћи. Др Свенка Савић, професорка новосадског Универзитета, навела је да се стандардни језик не мења само сам од себе, већ да се промене у језику догађају захваљујући планским и организованим активностима институција и тела задужених за планирање језика, али и институција задужених за људска права и родну равноправност. Др Јелена Филиповић, професорка београдског Универзитета нагласила је да се равноправност жена и мушкараца не постиже тако што ће жене да се утопе у мушкарце. Др Стана Ристић, научна саветница Института за српски језик САНУ и руководитељка пројекта израде Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, једног од најстаријих пројеката Института и најзначајнијих националних и културних пројеката, нагласила је да родно осетљив језик треба норматизовати.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol