a

О потреби изградње толерантног друштва данас непрекидно говоримо, али сведоци смо да је ситуација потпуно другачија од онога за шта се, по правилу, сви залажемо. У нашем друштву, упркос начелном опредељењу за прихватање различитости и даље доминира породично и вршњачко насиље, напади неистомишљеника на политичке противнике и новинаре, ништа мање на сексуалне мањине, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 16. новембра, Међународног дана толеранције. Пут од негативног става, предрасуда, до агресије је кратак, а на државним органима и институцијама је да учествују у обликовању друштва, тиме што ће неговати и подстицати разумевање и поштовање својих чланова, али и јасно и недвосмислено санкционисати оне који овакве вредности угрожавају.

Толеранција подразумева вољу и способност да прихватимо и допустимо различитости у политичком уверењу, верским, расним или сексуалним особеностима, али и уклањање дистанце и јаза према особама са инвалидитетом и националним мањинама. У друштву чији чланови негују и усвајају различите обичаје и културне обрасце, имају другачије интересе и опречне циљеве, у плуралистичком друштву као што је наше, прихватање различитости представља једино могуће понашање, закључио је Пашалић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol