a

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић честитала је свој деци 20. новембар, Светски дан детета, уз поруку да су права детета неотуђиви део универзалних људских права о којима се не сме и не може преговарати. Дечја права имају сва деца, независно од тога где су рођена, са ким одрастају, које су нације или вере, а право на правилно и безбедно одрастање, изражавање мишљења и достојанство предуслов су њиховог правилног развоја.

Посебно осетљиве групе деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, тешко болесна деца, деца која живе и раде на улици, деца која живе у руралним срединама, деца избеглице и жртве рата, деца жртве насиља и друга деца која се налазе у посебно осетљивим ситуацијама, су категорије које захтевају непрекидно ангажовање надлежних, без обзира на економске тешкоће државе, поручила је Стевановић.

У протеклим годинама је унапређен законодавни оквир за остваривање и заштиту права детета, али стање у овој области и данас обележава недовољно развијен систем превенције и заштите деце од насиља, злостављања, занемаривања и искоришћавања. Од 294 притужбе које су у овој години упућене Заштитнику грађана у области права детета, трећина се односи на насиље над децом, упозорава Стевановић. Стога је преко 100 препорука упућено министарствима надлежним за социјалну заштиту, унутрашње послове, здравље и просвету, просветним инспекцијама, органима старатељства, школама и другим органима власти како би се предупредили наредни случајеви свих облика насиља над најмлађом популацијом, а јавност упозорила да над овим проблемом не затвара очи.

Подршка детету жртви мора бити у центру пажње државе и друштва, рекла је Стевановић и додала да сексуално злостављање и искоришћавање деце захтева посебан и прилагођен приступ, како би се злостављање рано открило, надлежни брзо реаговали и како би се извршила успешна рехабилитација детета, а поновљена трауматизација спречила.

У мултисекторском приступу насиљу над децом кључну улогу имају они државни органи који дају оквир систему заштите деце од насиља, као и они који у свакодневном раду примењују прописе, стандарде и протоколе поступања. Не мање значајна je улога независних институција, као што је Заштитник грађана, да контролишу органе и усмеравају их ка највишем остваривању свих права детета, закључила је Стевановић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol