a

Међународни дан људске солидарности, који се обележава 20. децембра, установиле су Уједињене нације у намери да истакну значај међусобне помоћи и одговорности држава чланица у смањењу сиромаштва. Овај дан подсећа и на потребу јачања вредности заједништва, подршке немоћнима и болеснима, када апелујемо на међугенерацијску солидарност, упозоравамо на проблеме миграната и избеглица и супростављамо се свакој врсти насиља, истакао је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Неговање ових вредности, које су у својој основи хумане и међусобно повезане, могуће је само уколико се током свих дана у години залажемо за толерантније друштво које негује посебности свих својих грађана. Не мањи значај у развоју свести читавог друштва о неопходности узајамног разумевања имају и одговорне институције са развијеним механизмима посебне заштите права најрањивијих, истиче Пашалић.

Задатак органа јавне власти је да у складу са законом, са посебном пажњом решавају проблеме најугроженијих категорија становништвa, стварајући услове и амбијент за настанак државе која штити права свих њених грађана, поручио је Пашалић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol