a

У просторијама Прихватног центра за мигранте у Кикинди су истакнута обавештења да су под видео надзором, а комплетна медицинска документација миграната је пребачена у амбуланту и биће доступна искључиво медицинском особљу, наводи се у обавештењу Комесаријата за избеглице и миграције о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Комесаријат је, у договору са Министарством здравља, проценио да је тренутно ангажовање медицинског особља – радним данима по 3 сата дневно – адекватно потребама миграната, као и да су обезбеђена средства за решавање проблема отпадних вода, те да ће се по преношењу својине над земљиштем кренути у спровођење планираних активности.

За потребе заштите миграната ангажоване су две теренске социјалне раднице, које су у Прихватном центру неколико пута недељно и доступне су двадесетчетири сата дневно. Центар за социјални рад општине Кикинда је обавестио НПМ да су са свим малолетним лицима без пратње обављени индивидуални разговори и урађена почетна процена, на основу чега су неки од њих стављени под непосредно старатељство Центра. Послати су и захтеви установама социјалне заштите ради њиховог адекватнијег смештаја, али у овим установама нема довољно смештајних капацитета. Центар за социјални рад је доставио НПМ детаљан извештај о предузетом поводом пријављених случајева насиља у породици и ради пружања заштите жртвама насиља и другим рањивим категоријама миграната, као и о другим активностима теренских радница у Прихватном центру. Из извештаја се такође види да је Центар за социјални рад успоставио редовну комуникацију са Комесаријатом за избеглице и миграције и другим државним органима и да се за теренске раднице организују обуке о раду са мигрантском популацијом. Напоменуто је и да је Центар за социјални рад у више наврата тражио попуну шест упражњених радних места, јер присутан недостатак радника представља велики проблем у извршавању свих предвиђених обавеза.

НПМ је посетио Прихватни центар у Кикинди 21. новембра 2017. године ради праћења поступања по раније упућеним препорукама. О посети је састављен извештај са препорукама за даље унапређење.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol