a

Аутизам је доживотно стање, сложени развојни поремећај, које захтева константну бригу породице и друштва, као и снажну подршку државе, пре свега њених материјалних ресурса. Непостојање јединственог регистра који би обухватио целокупан спектар аутистичних обољења онемогућава, међутим, видљивије интервенције на побољшању положаја ове рањиве групе, изјавио је поводом Светског дана особа са аутизмом заштитник грађана Зоран Пашалић.

Особе са аутизмом и њихове породице сусрећу са бројним проблемима, од неприхватања и предрасуда околине и недовољног броја стручњака у овој области, до нерегулисаних законских оквира положаја и права тих особа. Ипак највећи проблем особа с аутизмом у нашој земљи је недостатак сервиса који им могу помоћи да развију своје способности и постану активни чланови друштва, упозорава Пашалић.

Заштитнику грађана су се обраћали родитељи особа са аутизмом и наводили да су надлежним органима указивали на њихове проблеме, али да нису добијали конкретне одговоре. Неоспорно је да постоји потреба за отварањем посебног центра за аутизам у коме би се спроводиле стручне дијагностичке процедуре, едуковало особље и у оквиру кога би били обезбеђени дневни боравак и други смештајни капацитети када је то неопходно, нагласио је Пашалић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol