a

alt

„Превенција тортуре“ назив је предавања које је одржао професор Манфред Новак (Manfred Nowak), Специјални известилац УН за питања тортуре. Предавање је одржано у организацији Заштитника грађана, Београдског центра за људска права и ОЕБС-a, у Палати Србија, дана 04. септембра 2009. године. Поздравне речи и уводна излагања дали су Саша Јанковић, заштитник грађана, професор Војин Димитријевић, директор Београдског центра за људска права и Ливио Сарандреа, представник ОЕБС-a у Србији.

Предавање „Превенција тортуре“ састојало се из три дела. У првом делу, под називом, „Спречавање тортуре и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања – међународни стандарди“, проф. Новак је указао на значај разликовања дефиниција тортуре, с једне стране и нечовечног, окрутног и понижавајућег поступања или кажњавања, с друге стране. Том приликом се осврнуо на већи број међународних докумената, универзалног и европског домашаја, а посебно на Конвенцију УН против тортуре (1984). Потенцирао је на питању апсолутне забране тортуре, односно с тим у вези неопходности одговарајућег кажњавања извршилаца тортуре.

Други део предавања носио је назив „Тортура у притвору и затвору“. У овом делу, проф. Новак је посебно обрадио питање тортуре и нечовечног, окрутног и понижавајућег поступања у полицијском притвору, притвору пре суђења и затвору. На примеру већег броја земаља указао је да највећи број случајева тортуре и других облика недозвољеног поступања постоји најчешће у полицијском притвору, потом у притвору пре суђења, а најређе у затвору, јер је тада судски поступак окончан те нема више разлога да се од осуђеног лице изнуди признање или каква изјава.

Трећи део предавања носио је назив „Полицијски притвор, поступање полиције и тортура“. Ова тема је изабрана управо као најпроблематичнија широм света, што је проф. Новак искористио да компаративно прикаже ситуацију у неколико земаља које је по овом питању обишао, у својству специјалног известиоца УН за питања тортуре. Презентовао је искуства која је стекао при вршењу функције Специјалног известиоца и дао више практичних упутстава која се односе на поступак мониторинга ових институција, и то у погледу припреме посете, реализације, састава тима, понашања чланова тима, значаја ненајављених посета и др. Ова упутства могу у великој мери да буду од користи Превентивном механизму Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, као и невладиним организацијама које се баве истим питањима.

 По завршеном вишесатном предавању, проф. Новак је одговарао на бројна питања слушалаца.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol