a

alt

„Превенција тортуре“ назив је предавања које је одржао професор Манфред Новак (Manfred Nowak), Специјални известилац УН за питања тортуре. Предавање је одржано у организацији Заштитника грађана, Београдског центра за људска права и ОЕБС-a, у Палати Србија, дана 04. септембра 2009. године. Поздравне речи и уводна излагања дали су Саша Јанковић, заштитник грађана, професор Војин Димитријевић, директор Београдског центра за људска права и Ливио Сарандреа, представник ОЕБС-a у Србији.

Предавање „Превенција тортуре“ састојало се из три дела. У првом делу, под називом, „Спречавање тортуре и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања – међународни стандарди“, проф. Новак је указао на значај разликовања дефиниција тортуре, с једне стране и нечовечног, окрутног и понижавајућег поступања или кажњавања, с друге стране. Том приликом се осврнуо на већи број међународних докумената, универзалног и европског домашаја, а посебно на Конвенцију УН против тортуре (1984). Потенцирао је на питању апсолутне забране тортуре, односно с тим у вези неопходности одговарајућег кажњавања извршилаца тортуре.

Други део предавања носио је назив „Тортура у притвору и затвору“. У овом делу, проф. Новак је посебно обрадио питање тортуре и нечовечног, окрутног и понижавајућег поступања у полицијском притвору, притвору пре суђења и затвору. На примеру већег броја земаља указао је да највећи број случајева тортуре и других облика недозвољеног поступања постоји најчешће у полицијском притвору, потом у притвору пре суђења, а најређе у затвору, јер је тада судски поступак окончан те нема више разлога да се од осуђеног лице изнуди признање или каква изјава.

Трећи део предавања носио је назив „Полицијски притвор, поступање полиције и тортура“. Ова тема је изабрана управо као најпроблематичнија широм света, што је проф. Новак искористио да компаративно прикаже ситуацију у неколико земаља које је по овом питању обишао, у својству специјалног известиоца УН за питања тортуре. Презентовао је искуства која је стекао при вршењу функције Специјалног известиоца и дао више практичних упутстава која се односе на поступак мониторинга ових институција, и то у погледу припреме посете, реализације, састава тима, понашања чланова тима, значаја ненајављених посета и др. Ова упутства могу у великој мери да буду од користи Превентивном механизму Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, као и невладиним организацијама које се баве истим питањима.

 По завршеном вишесатном предавању, проф. Новак је одговарао на бројна питања слушалаца.