a

Заменик Заститника грађана др Горан Башић присуствовао је у општини Медвеђа отварању одељења Правног и Економског факултета универзитета у Нишу. Настава на факултетима је двојезична - на српском и албанском -  и почетак је развоја високог образовања на језицима националних мањина у овом делу Србије. Допринос процесу који би требало да грађанима јавне институције учини доступним, Заштитик грађана пружа отварањем својих првих канцеларија изван седишта овог органа, у Бујановцу, Медвеђи и Прешеву.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol