a

Заштитник грађана у сарадњи са Министарством правде и Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности предложио је парламенту да из Предлога закона о тајности података избрише члан 40. којим се Заштитнику грађана и Поверенику онемогућава приступ одређеним тајним подацима када су им потребни за вршење контроле и других уставом и законом одређених послова.

Министарка правде Снежана Маловић потврдила је да ће, у име предлагача, пред Народном скупштином прихватити амандман омбудсмана који истовремено одражава и став Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, али и ставове домаће стручне јавности и стручњака Савета Европе.

Ограничења за омбудсмана и повереника која је предложила радна група за израду закона биће тим амандманом брисана после критичке стручне расправе које су организовале две организације цивилног друштва - Грађанске иницијативе и Центар за цивилно-војне односе и пошто је добијено мишљење стручњака Савета Европе.

Закон о тајности података који је на дневном реду текуће седнице Народне скупштине на јединствен начин уређује област одређивања, коришћења и спречавања злоупотребе тајних података.Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol