a

alt

"Циљ едукације у области  родне равноправности је сагледавање стереотипних родних улога као историјски и друштвено детерминисаних и самим тим могућих и отворених за промене са циљем отклањања родно засноване дискриминације", изјавила је заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић, отварајући  семинар о родној равноправности који се одржава од 5. до 7. новембра 2009, године у Суботици

 Семинару присуствују представници канцеларија локалних омбудсмана и институције Заштитника грађана уз учешће великог броја предавача.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol