a

alt        

Заштитник грађана је организовао стручни скуп о проблемима службене употребе језика националних мањина у Србији.

На скупу су поред заменика Заштитника грађана проф. др. Горана Башића учествовали и проф. др. Ранко Бугарски, члан Комитета стручњака Савета Еевропе за надзор над применом Европске повеље о регионалним или мањинским језицима, др. Биљана Сикимић, др. Јелена Филиповић, др. Рајко Ђурић и проф. др. Љубица Ђорђевић. Разговор је вођен у вези са правним социолингвистичким проблемима заштите и употребе језика националних мањина.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol