a

alt

Институционализација положаја и заштите права особа са инвалидитетом у Србији је неопходна и подразумева услуге и других сервиса, као што су лекарска нега, туђа нега и помоћ, социјална заштита, истакла је заменица Заштитника грађана за родну равноправност и права особа са инвалидитетом др Зорица Мршевић на данашњој конференцији о забрани дискриминације особа са инвалидитетом и положају инвалидских организација у Београду, у организацији Центра за унапређење правних студија.

Заменица републичког омбудсмана је указала на неповољан положај установа социјалног старања и смештај особа са инвалидитетом, које се огледа у материјалног необезбеђеним условима живота, лошег руководства до непоштовања људских права. Ова искуства стицана су приликом редовних посета и контроле рада установа социјалног старања и смештаја особа са инвалидитетом од стране Заштитника грађана.

Грађани се омбудсману обраћају највише због немогућности остваривања права на туђу негу и помоћ, што повлачи читав низ проблема, као што су различити критеријуми при одлучивању комисије. Институција Заштитника грађана, на жалост, има овлашћења само да укаже на те неправилности, пропусте у раду органа управе, али не и да непосредно реши те проблеме. Заменица Заштитника грађана је, такође, нагласила проблем физичке неприступачности јавних зграда особама са инвалидитетом.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol