a

Практично остваривање загарантованих људских права у свакодневном животу и ефикасне мере против оних који та права крше треба да буду приоритетни задатак  државних и других органа власти.

Велики број притужби Заштитнику грађана због изостанка делотворне заштите и остваривања социјалних права, права из радног односа, права на суђење у разумном року, права на мирно уживање имовине, права на поштовање достојанства од стране администрације и њен одговоран рад, као и тежина и природа пропуста у раду органа власти које Заштитник грађана свакодневно утврђује, не остављају простора да на Дан људских права будемо превише задовољни.

Још увек се недовољно остварују и штите права посебно осетљивих група – особа са инвалидитетом, деце, жена, припадника националних мањина – посебно Рома; особа лишених слободе, али избеглих и расељених, припадника сексуалних и верских мањина, па и странаца, а то често не изазива довољно пажње најшире јавности, све док не поприми драстичне размере.

Посебно брине растући број сиромашних и старих. Системи социјалне, пензијске и здравствене заштите посрћу под притиском потреба грађана.

Забрињавају нерешени и нови случајеви насиља и застрашивања над новинарима који истражују криминогене појаве попут насиља и корупције; и даље изостаје заштита за грађане који укажу на тешке неправилности и злоупотребе у својој средини. Политичка права још увек су под претњом бланко скупштинских оставки а медијске слободе под сенком рестриктивног закона.

Грађани на Косову и Метохији, посебно они неалбанске националности који живе у енклавама, таоци су текућих политичких процеса и суочавају се са изазовима непојмљивим у остатку данашње Европе.

 Истовремено, охрабрују знаци да се држава почиње бескомпромисније борити против насиља и мање толерисати кршење закона, посебно од стране својих представника и службеника. Враћа се, иако споро, пажња образовању, буди се и свест о значају здраве животне околине и других до скора потпуно занемарених права која су од виталног значаја за квалитет живота данас и у будућности.

Дан људских права Заштитник грађана Саша Јанковић, његове заменице Тамара Лукшић-Орланцић (права детета), Зорица Мршевић (родна равноправност и особе са инвалидитетом), заменици Горан Башић (националне мањине) и Милош Јанковић (особе лишене слободе), као и сарадници у Стручној служби провешће вршећи надзор и пружајући подршку квалитетнијем раду институција у којима бораве посебно осетљиви грађани под посебном заштитом институције Заштитника грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol