a

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обишао је Роме, настањене у Барајеву, у насељу подигнутог за њихово збрињавање након расељавања испод моста „Газела“.

У разговору са житељима насеља заменик Заштитника грађана је обавештем да су животни услови повољнији, да деца похађају наставу, да је у систем образовања укључен и део одраслих, као и да Центар за социјални рад и општинска самоуправа улажу напоре како би се сузбили узроци сиромаштва суграђана. Међутим и даље су изражени проблеми стицања личних исправа, просторне сегрегације и запошљавања. Утолико важно је истаћи да мере које се предузимају имају смисла уколико се на њима буде истрајало и ако су праћене афирмативном акцијом која подразумевај даље унапређење услова живота и социјално-економску интеграцију.


Треба имати у виду да већина Рома живи у далеко неповољнијим условима од сународника расељених испод „Газеле“. Многи од њих нису обухваћени никаквим програмом који би гарантовао сузбијање сиромаштва и омогућио лични и друштвени напредак. Поред тога Роми се често сусрећу и са различитим видовима дискриминације који отежавају и обесмишљавају институционалне мере унапређења њиових услова живота. Мере у вези са унапређењем положаја и признавањем и заштитом права Рома преузете међународним стандардима и утврђене Уставом и законима, а нарочито приступањем Србије регионалној иницијативи „Декада Рома“ и усвајањем у Народној скупштини Страрегије интеграције Рома не би требало сводити на институционално правни оквир већ их треба развијати у смислу остваривања примарног друштвеног циља заснованог на принципима солидарности, једнакости, равноправности и недискриминације

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol