a

dsc09177.jpg

Превентивни механизам – тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, обавио је  данас редовну контролну посету Окружном затвору у Панчеву и одсеку овог затвора у Вршцу.

Tим је предводио Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе. У саставу тима, осим запослених у институцији  Заштитника грађана, били су и чланови Савета Заштитника грађана за права лица лишених слободе, проф. др Виолета Беширевић, професорка Универзитета Унион у Београду и доц. др Ђорђе Алемпијевић, форензичар на Институту за судску медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Током посете сагледани су смештајни услови, хигијена, здравствена заштита, исхрана, примена мера принуде и спровођење дисциплинских мера према лиицима на извршењу казне затвора и притвореним лицима. Посебна пажња била је посвећена истраживању евентуалних случајева мучења или другог суроваг, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања у Окружном затвору у Панчеву.

Прелиминарни утисак је да неадекватни смештајни услови, недостатак здравствене службе и пренасељеност Окружног затвора у Панчеву онемогућују поступање према лицима која су смештена у том заводу у потпуности у складу са законом и другим важећим прописима као и међународним стандардима.

Чињенице утврђене током посете, као и закључци и мере за отклањање пропуста у раду, биће наведене у извештају који ће бити сачињен у року од 15 дана. Извештај ће бити достављен Окружном затвору у Панчеву и Заштитнику грађана у циљу доношења препоруке за отклањање утврђених недостатака.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol