a

Заменица Заштитника грађана др Зорица  Мршевић учествовала је на прослави обележавања 30 година од усвајања Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације према женама, која је одржана на Правном факултету у Београду.

Том приликом, одржала је предавање на тему „Улога стереотипа и питање двоструке дискриминације“ у области родно засноване дискриминације, у коме је   истакла неопходност сагледавања специфичности појединих типова дискриминације као и проблематику њиховог кумулативног дејства. Посебно је нагласила механизам деловања стереотипа и предрасуда у настајању дискриминације жена. Учешће на прослави узели су и представници Министарства за људска и мањинска права, као и професорке правних факултета универзитета у Београду, Нишу и Новом Саду.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol