a

b_280_0_16777215_00_images_stories_img_4154.jpeg

b_280_0_16777215_00_images_stories_img_4156.jpeg

Заштитник грађана боравио је у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи 22. и 23. децембра и примао притужбе грађана.Четрдесет грађана и грађанки је у Бујановцу 22. децембра  републичком омбудсману поднело притужбе због кршења загарантованих права или затражило савет како да их остваре пред органима управе. У општинама Прешево и Медвеђа притужбе су примане 23. децембра. 

Грађани су се најчешће жалили на кршење права и недостатак заштите у области радних односа, изостанак ефикасне заштите у имовинско-правним односима, на спорост у извршавању правоснажних одлука судова. Tакође су указали на своје економско-социјалне проблеме и изразили незадовољство радом локалних комуналних служби.

Заштитник грађана Саша Јанковић гостовао је на локалним телевизијама Спектри у Бујановцу и Алди у Прешеву, а такође и Независној Телевизији 017 и општинској Tелевизији у Врању.

Републички омбудсман боравиће и у наредном периоду једном месечно у општинама на југу Србије, а када у Стручну службу Заштитника грађана буду примљени локални кадрови у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи радиће сталне канцеларије Заштитника грађана.