a

alt

Заштитник грађана (републички омбудсман) Саша Јанковић и председница организације за заштиту права и подршку особама са инвалидитетом „...Из круга“ Лепојка Чаревић-Митановски потписали су данас у просторијама те организације споразум о разумевању и сарадњи.

Том приликом омбудсман је истакао да су у Србији особе са инвалидитетом једна од најугроженијих категорија која захтева посебну пажњу, зато се планира постављање још једног заменика Заштитника грађана који би се бавио искључиво заштитом и унапређењем права особа са инвалидитетом. Он је такође додао да је поштовање права особа са инвалидитетом на први поглед законски добро регулисано али да проблеми најчешће настају у практичном спровођењу прописа кроз бирократску шуму процедура и институција. Правне празнине су ипак присутне и особе са инвалидитетом најбоље знају шта би требало да се боље регулише. С тим у вези је подсетио да је део овлашћења Заштитника грађана да предлаже законска решења и да је до сада  усвојено кроз различите законе више од 20 амандмана која се односе на остваривање права грађана. Том приликом се Заштитник грађана упознао са условима рада организације „...Из круга“, типичним случајевима којима се баве као и друштвеном ситуацијом у којој особе са инвалидитетом живе, раде, школују се, лече се и функцинишу настојећи да буду што мање издвојени и што мање различити.

Споразум омогућава потписницима бољу и ефикаснију сарадњу у циљу пружања подршке особама са инвалидитетом у остваривању њихових права у оним случајевима када су за њихову заштиту надлежне државне институције. Такође успоставља партнерски однос у професионалној и стручној помоћи особама са инвалидитетом, рекла је Лепојка Чаревић-Митановски која је још истакла да  судским путем оранизација „...Из круга“успева да оствари права особа са инвалидитетом у готово свим покренутим поступцима .

Данас потписан Споразум је први оваквог типа коју закључује институција Заштитника грађана са организацијом цивилног друштва.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol