a

Заштитник грађана Саша Јанковић реализује прву контролну посету Безбедносно-информативној агенцији (БИА), која има за циљ сагледавање законитости и правилности обављања послова из надлежности ове организације, који су од значаја за остваривање загарантованих права и слобода грађана.

Током посете посебан акценат биће стављен на контролу Уставне и законске утемељености, као и правилности процедура које Агенција примењује у обављању послова из свог делокруга.

Конкретне информације о резултатима контролне посете биће саопштени Безбедносно-информативној агенцији и јавности по окончању посете.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol