a

b_280_0_16777215_00_images_stories_bia.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић окончао је данас, разговором са директором Безбедносно информативне агенције Сашом Вукадиновићем, прву контролну посету БИА.

Заштитник грађана жели да изрази задовољство због прелиминарних резултата посете и чињенице да су руководство и запослени у Агенцији у потпуности поштовали законску обавезу сарадње са Заштитником грађана и пружили све потребне информације и податке, као и омогућили непосредан увид у документацију.

Извештај о спроведеној контроли са препорукама за унапређење рада Заштитник грађана ће у најкраћем року доставити БИА, али и Народној скупштини, и о њему обавестити јавност.
Заштитник грађана контролисао је поштовање права грађана при обављању послова из делокруга агенције и у том циљу разговарао са руководством и запосленима у агенцији и вршио увид у документацију и унутрашња акта БИА.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol