a

“Права из области родне равноправности и њихова институционална заштита” је тема предавања које  је др Зорица Мршевић, заменица Заштитника грађана одржала 27 јануара 2010 у Београдској отвореној школи у оквиру образовног модула “Етницитет, људска, грађанска и мањинска права, родна равноправност.”

Посебан акценат предавања је стављен на функционисање Заштитника грађана у области родне равноправности и положаја жена из маргинализованих група. Полазници овог образовног циклуса, млади ромски активисти и активисткиње из целе Србије су се посебно интересовали за могућности Заштитника грађана у погледу остваривања права Ромкиња у области образовања, запослења, здравствене заштите, информисања, али и могућностима остваривања заједничких пројеката, волонтирања и пружања подршке у оснаживању за праћење случајева дискриминације и кршења људских права.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol