a

Одлагање доношења закона о повраћају имовине проузрокује наставак кршења имовинских права и елементарне правичности према хиљадама грађана Србије, а кључни проблем је недостатак потпуних, тачних и ажурних евиденција о имовини у поседу државе, закључено је на данашњем састанку заштитника грађана Саше Јанковића и представника Мреже за реституцију у Србији.

Поједини органи и организације јавне власти, као и градови и општине, када им се заинтересовани грађани и удружења обрате, тврде да не знају за закључак Владе Републике Србије о обавезном пријављивању државне непокретне и покретне имовине Републичкој дирекцији за имовину, која треба да сачини евиденције о имовини Републике Србије. Због тога ће Заштитник грађана од ресорних министарстава тражити да на неспоран начин о тој обавези обавесте све органе и организације из њиховог делокруга рада и да прате извршавање те обавезе.

Поједини органи локалне самоуправе одбијају да грађанима издају документа неопходна за доказивање права власништва над земљиштем на коме се налазе одређени грађевински објекти, тврдећи да прво република треба да донесе одговарајуће подзаконске акте, док надлежни републички органи тврде да ти акти нису потребни, већ тражене документе треба издају на основу самог закона. Заштитник грађана ће утврдити да ли је комплетиран правни оквир и дати одговарајуће препоруке.

На састанку је констатовано да се одлаже повраћај неправедно одузете имовине грађанима, док се истовремено наставља примена Закона о повраћају имовине црквама и верским заједницама, а имовина је враћена на коришћење и појединим породицама, што додатно дискриминише грађане.

Због тога су договорене конкретне активности које треба да покрену и олакшају спровођење поступка реституције.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol