a

b_300_0_16777215_00_images_stories_tan373482_f.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић представио је данас Одбору Скупштине Србије за правосуђе и управу Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2009. годину, оценивши да однос администрације према грађанима није задовољавајући и да реформа државне управе није дала очекиване ефекте јер та област није деполитизована.

Говорећи о стању у затворима Јанковић је истакао да у Србији не постоји тортура у затворима, али да има појединачних случајева неправилне примене силе. Посебно је указао на потребу побољшања здравствене заштите затвореника, као и бољу сарадњу затвора са установама социјалне заштите. Одбор за правосуђе и управу бави се пословима од значаја за рад управе и правосуђа, укључујући и права лица лишених слободе.

Републички омбудсман је рекао да се трећина примедби грађана који се обраћају омбудсману односи на притужбе на спорост суђења и дуго трајање судских процеса, а да ће се ефекти реформе у правосуђу тек показати. Он је препоручио да се реформа држване управе обави плански на основу анализе стања и да се ради на јачању унутрашње контроле државне управе.

Заштитник грађана је представио само одговарајуће делове годишњег извештаја.Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol