a

alt

Тим Заштитника грађана је данас по сопственој иницијативи, а у складу са својим уставним и законским овлашћењима Геронтолошки центар у Београду, Дом пензионера на Бежанијској коси.

Циљ је био упознавање са општим условима функционисања Центра и успостављање контакта са руководством и корисницима Дома пензионера. Током посете представници установе директорка Мира Новаков, организаторка културно забавних активности Мимица Џаковић, као и чланови савета станара Никола Радић, Славица Живковић и Јелена Ракочевић, испољили су пуну спремност за сарадњу и пружању помоћи представницима Заштитника грађана.

Дом поседује 33 000 м² под зеленим површинама. Капацитет дома је 600 постеља, а попуњеност је близу 100 % (585). Смештај корисника је организован  у заједничким собама и апартманима (сви са сопственом терасом и ТВ пријемником). Старосни просек корисника је око 80 година, а једна од корисница је прошле године напунила 100 година. Запажа се све мањи број „млађих“ корисника.  У установи постоји и један број дементних корисника који су под двадесетчетворочасовним надзором. Највећи проценат представљају зависни (око 350) и полузависни (око 50) корисници, који захтевају повећан степен неге. Независних корисника има око 180, те су једино корисници из ове категорије у могућности да користе апартмански смештај. Иначе апартмани су површине 35 м² и представљају тзв. високи стандард  боравишног простора.

Општи утисак када је реч о корисницима је да су људи овде претежно задовољни условима смештаја. Један од главних проблема представља мањак запослених.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol