a

b_300_0_16777215_00_images_stories_zastitnik15.jpeg

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић одржао је студентима Правног факултета у Крагујевцу предавање „Стање у области заштите људских права у Србији“. У уводном обраћању истакао је  да се област људских права може сагледати и анализирати са више становишта, међу којима доминирају правни и социолошки приступ. Овако широко заснован концепт у разумевању ове области условио је и специфичан метод рада који институција Заштитника грађана примењује у доследном залагању за унапређењем и заштитом права  свих грађана.

b_300_0_16777215_00_images_stories_zastitnik23.jpeg

Заштитник грађана је информисао присутне о надлежностима институције Заштитника грађана и реализованим  активностима. Нагласио је значај формирања независних и контролних институција и кроз анализу карактеристичних случајеве представио начин рада  Заштитника грађана и сарадњу са државним органима и институцијама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol