a

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић је 4. маја 2010. године покренуо поступак контроле законитости одлука Високог савета судства при избору судија.

Јанковић је у изјави медијима нагласио да покретањем поступка не улази у питање избора на судијску функцију, већ да ли су се при избору надлежни придржавали начела добре управе, зашто кандидати који нису изабрани нису добили поуку о правном леку и да ли су добили прилику да се изјасне о околностима према којима не испуњавају услов за избор.

Заштитник грађана је изјавио и да се поступком који је покренуо, и ако се утврди да је било пропуста, неће прејудицирати поступак који је у току пред Уставним судом Србије.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol