a

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић поздравља данашње  потписивање Споразума који решава проблем готово 15.000 пензионера са мешовитим српско-босанским пензијама. Ступањем новог Споразума на снагу 1. јула, пензионери који су део стажа остварили у Босни и Херцеговини, а део у Србији, примаће пун износ пензије, без досадашњег умањивања за једну трећину.

Заштитник грађана је до сада поступао по већем броју притужби које се односе на умањење пензија због примене Закона о ратификацији Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању из 2003 године.

Имајући у виду значај овог проблема, као и чињеницу да је спорна одредба Споразума такође и пред Уставним судом, Заштитник грађана жели да нагласи своје задовољство што се данас потписаним Споразумом коначно исправља неправда нанета великом броју ових  грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol