a

alt

Заменица  Заштитника грађана и начелница у Стручној служби Драгана Грабовица су посетиле „Дом за старе и пензионере“ у Смедереву у складу са годишњим планом надзора у социјалним установама за смештај старих  лица у Србији.

Током посете представници Дома, директорка Ковиљка Јовичић, социјална  радница Марија Стевановић, као и председник Савета станара Слободан Ђурић, испољили су пуну кооперативност у давању информација и пружању помоћи чланицама надзорног тима Заштитника грађана.

Услугу корисницима  Дома пружа 56 запослених разних профила. Обезбеђена је и стална здравствена заштита коју пружају лекар, физијатар и медицинско особље.  Корисници су задовољни условима смештаја, радом запослених као и организацијом друштвеног живота, кроз слободне активности у секцијама и сарадњом са другим установама истог типа. Нарочито је активна Секција за хортккултуру која релативно скучено домско двориште успешно оплемењује разноврсним декоративним биљним амбијентом.

Видљива је пренасељеност Дома у коме и даље постоје четворо и петокреветне собе, у којим условима домска управа настоји да рационално искористи целокупан расположив простор, дословце „од подрума до тавана“. С тим у вези истакнут је као општи проблем појачаног притиска на пријем у овај Дом, као и сличне установе за стара лица, што је резултат социјалне ситуације и старења становништва Србије.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol