a

dscn2668.jpg

Настављајући активности из годишњег плана надзора у социјалним установама за смештај старих лица у Србији, начелница у стручној служби Заштитника грађана Драгана Грабовица посетила је 18. јуна 2010. године Геронтолошке центре у Крушевцу и Матарушкој Бањи. Током посета, директорка Геронтолошког центра Крушевац Весна Лукић и директорка Геронтолошког центра Матарушка бања Светлана Радисављевић, са сарадницима пружиле су потпуну информацију о организацији и раду тих центара, омогућиле обилазак и разгледање простора и несметан разговор са корисницима/цама услуга.

Геронтолошки центри организују за кориснике редовне месечне излете, спортско рекреативне и културне активности и развијају сарадњу са другим домовима, Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи је организатор, сада већ традиционалне манифеставије „У сусрет Ускрсу,“ коју организује заједно са гостима из 15 домова за старе.  Успостављена је и сарадња на међународном плану, са домом у граду Роверто у Италији.

Корисници су у све већем броју зависни од туђе помоћи, све старије животне доби, и као и у другим установама тога типа, две трећине корисника чине жене.

Пренасељеност је један од главних проблема уочених и у претходно посећеним установама за смештај старих лица јер свуда постоји повећан број заинтересованих за смештај. У Центру у Крушевцу постоје и  петокреветне собе да би се простор рационално искористио. У Центру у Матарушкој бањи нема вишекреветних соба, јер је капацитет смањен одлуком Владе, што је утицало на повећане броја на листи чекања за пријем.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol