a

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић учествовала је у раду округлог стола „Извештавање о примени конвенција УН о правима особа са инвалидитетом“, који је 1. јула 2010. године одржан у организацији Министарства за људска и мањинска права, ОЕБС Мисије и Уједињених нација у Србији.

На скупу је констатовано да Србија треба да поднесе свој први Извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом до августа 2011. године,  који треба да сдржи свеобхватни преглед предузетих мера ради остваривања права предвиђених Конвенцијом, праћење остварених резултата, идентификовање проблема и идентификовање политика и мера које треба предузети да би се проблеми решили. Такође, учесници округлог стола су нагласили потребу што инклузивнијег учешћа у писању извештаја, како од стране невладиних организација тако и државних органа.

Тим поводом др Мршевић је истакла важност подношења Извештаја не само као процеса писања тог документа, већ пре свега као могућност унапређења области   поштовања права. Нагласила је да израда Извештаја није само по себи довољна, већ подразумева да је у међувремену учињено и у погледу примене законски обавезне доступности јавних зграда и површина, или на пример смањивања широке примене потпуног лишавања пословне способности особа са менталним дисфукцијама и сл.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol