a

crnogorskadelegacija.jpg

Састанак са представницима црногорских институција и невладиних организација, који у оквиру студијске посете бораве у посети институцијама и невладиним организацијама у Србији, чија је мисија заштита права ЛГБТ популације, одржан је у 09. јуна 2010. године у службеним просторијама Заштитника грађана у Београду.  Састанак је реализован са циљем информисања о раду Заштитника грађана, презентације досадашњих искустава на заштити права ЛГБТ популације и давање сугестија за будући рад црногорских институција у области заштите људских права ЛГБТ особа.

Након уводног обраћања заменице заштитника грађана др Зорице Мршевић, презентован је део Годишњег извештаја Заштитника грађана о активностима везаних за реализацију права на јавно окупљање, заштити личне безбедности бранитељки људских права, одн. активиста/киња, као и у погледу говора мржње у јавном дискурсу и медијима.

Маријана Лаковић, замјеница црногорског омбудсмана је подвукла да се о правима ЛГБТ особа у Црној Гори до сада готово уопште није говорило, наводећи као пример јавне наступе црногорских званичника који су истицали да таквих особа у Црној Гори нема, да је у скупштинској процедури закон о забрани дискриминације, који би требало да омогући видљивост ЛГБТ особама, кроз посебно гарантовану заштиту њихових људских права пред институцијама.

Такође је обавестила и да је у процедури и уношење измена закона који регулише рад омбудсмана са идејом да му се омогући делатност у осетљивој области заштите специфичних права ЛГБТ популације. Истакла је као велики проблем у раду омбудсмана по том питању недостатак притужби грађана, што је готово идентична ситуација када су у питању и права жена односно родна равноправност.

Учесници састанка су договорили да сарадња буде континуирана, тако што ће се размењивати информације, указивати на сличности, одн. различитости у законским решењима којима се штите права  ЛГБТ особа, учешћа у заједничким едукативним пројектима са циљем подизања свести грађана о неопходности заштите права.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol