a

Институцији Заштитника грађана Републике Србије се у периоду од 4. маја  до 9. јула, 2010. године, односно за 50 радних дана, укупно обратило 1305 грађана, од тога 601 грађанин путем директног пријема и  707 грађана путем телефона. Наведени подаци односе се на  период од пресељења Заштитника грађана на нову адресу у Делиградску улицу број 16 у Београду.

Уколико се број контаката са грађанима на садашњој адреси упореди са бројем док је институција била смештена на привременим адресама у улици Милутина Миланковића и у палати „Србија“ у Новом Београду, уочава се видно повећање свих облика контаката Заштитника грађана  са грађанима.

У својим притужбама грађани се и даље најчешће жале на рад органа управе. Значајан број грађана се јављао и за  саветодавну-правну помоћ Заштитника грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol