a

b_300_0_16777215_00_images_stories_tabla.jpeg                   b_300_0_16777215_00_images_stories_grupa3.jpeg 
Поступајући у складу  са својим Законским овлашћењима Заштитник грађана је по примљеној притужби о наводном неадекватном третману корисница и корисника становања уз подршку, одредио ненајављен надзор у Специјалном заводу за децу и омладину „Др Никола Шуменковић“ у Стамници. Ради се о корисницима пројекта „Подршка трансформацији установа социјалне заштите“ који је чешка организација „People in Need“ спроводила од 2004. до 2007. године. У оквиру пројекта покренута је служба становања уз подршку у чију сврху су купљене три куће у Петровцу на Млави за кориснике и кориснице Завода у Стамници.

 Тим за спровођење ненајављеног надзора у саставу др Зорица Мршевић и Тамара Лукшић-Орландић, заменице Заштитника грађана, и Мирјана Сударевић из Стручне службе, обишле су у петак 23 јула све поменуте објекте становања уз подршку (заштићеног становања), и упознале се са начином фукционисања и условима живота у тим објектима, програмом заштићеног становања, школом животних вештина намењеног будућим корисницима и прикупиле неопходне податке од управе и запослених у Заводу. Највише времена су посветили ненадзираној комуникацији са корисницима за које се у протужби наводи да су суочени са разним дисциплинским мерама и ограничењима непримереним установама социјалног старања.

Утврђене чињенице и закључци биће наведени у посебном извештају о ненајављеном надзору програма становања уз подршку Специјалног завода с којим ће бити упознати како подносиоци притужбе тако и Министарствo рада и социјалне политике.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol