a

Опширније...Хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“ прикључио се и Заштитник грађана прикупљањем пластичних чепова, и прва количина сакупљених чепова биће предата истоименом удружењу особа са инвалидитетом, које је иницијатор ове акције.

Акција је покренута са намером да се новцем од рециклаже обезбеде средства за куповину ортопедских помагала и тако обезбеди активнији и квалитетнији живот особа са инвалидитетом, што Заштитник грађана у потпуности подржава.

Запослени у Стручној служби ће наставити са прикупљањем чепова, и позивају и друге државне органе и институције да се придруже акцији и допринесу побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом и њихових породица.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је Канцеларија за азил поступила по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и да је у Прихватним центрима у Димитровграду и Пироту, у присуству адекватног преводиоца, извршено интервјуисање сваког мигранта у тим центрима. Према даљим наводима, интервјуисана су сва лица без обзира да ли су поседовали Потврду о израженој намери за тражење азила или такву намеру нису изразили, те се налазе на списку за одлазак у Мађарску.

Када је у питању поступање по препоруци коју је НПМ приликом посете упутио и Центру за социјални рад у Димитровграду, потребно је њено даље праћење, с обзиром да је та установа обавестила Заштитника грађана да је тек у плану пројекат финансирања теренског стручног сарадника, који би свакодневно боравио у центру за мигранте.

НПМ је посетио Прихватне центре у Пироту и Димитровграду у фебруару 2017. године, ради праћења поступања органа власти према мигрантима и тражиоцима азила.

Опширније...Кључне мањкавости у систему сервиса подршке особама са инвалидитетом и старијима су пре свега ограничено финансирање и неједнака доступност тим сервисима, недостатак координације и лоша комуникација међу креаторима јавних политика, указала је данас заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом Владана Јовић на округлом столу у Београду посвећеном квалитету услуга социјалне заштите у Србији.

Округли сто је организовао Заштитник грађана поводом најављеног доношења новог Закона о социјалној заштити, како би са представницима надлежних министарстава, установа социјалне заштите и организација која се баве заштитом права особа са инвалидитетом и старијих, разговарао о проблемима и могућим решењима које би требало да понуди нови закон. Како је заменица навела, међу циљевима и начелима социјалне заштите су сачувати достојанство и интегритет корисника, забрана дискриминације, доступност услуга, подстицај социјалне укључености, али од свега наведеног веома мало или се уопште не остварује.

Учесници скупа су расправљали и о неусклађености прописа којима је уређено право на помоћ и негу другог лица. Из Министарства за рад, запошљавање, борачко и социјално питање најављују да радна група већ ради на изменама тих прописа, такође и на одредбама које се односе на лиценцирање пружалаца услуга социјалне заштите, као и организација која се баве пружањем тих услуга.

Начело родне равноправности пада на испиту сваког пута када жена претрпи насиље а не пријави га; када га пријави а органи не предузму мере заштите; када га пријави а не добије услугу подршке; када буде исељена из свог дома, а насилник остане у њему - рекла је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић у Новом Саду на јавној дебати посвећеној стању институционалних механизама за родну равноправност.

Опширније...Стевановић је на дебати „Војводина – лидерка родне равноправности“, коју је организовала Академија женског лидерства у Медија центру Војводине нагласила, да иако се доста говори о родној равноправности и начелу једнаких могућности, суштински ниједно од та два није спроведено у пракси. Чињенице говоре да жене проводе у неплаћеном послу више од четири сата дневно, а популациона, демографска политика и родни стереотипи чине да се родитељство види првенствено као одговорност и улога жена. Просечна зарада мушкараца је већа од просечне зараде жена и у јавном и у приватном сектору, a женска радна снага концентрисана је у слабије плаћеним секторима. Традиционализам условљава већу техничку неписменост жена, што их касније маргинализује на тржишту рада, приступ образовању је отежан деци, посебно девојчицама из маргинализованих група.

Опширније...

Опширније...Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић састао се данас са експертском мисијом TAIEX (Канцеларија за техничку помоћ и размену информација из Брисела, Краљевина Белгија) која се налази у радној посети Србији. Тема разговора била је имплементација Закона о полицији са становишта рада Заштитника грађана.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је службено возило Центру за азил у Бањи Ковиљачи, а у циљу обезбеђивања адекватне и континуиране бриге о потребама странаца, у Центру су уведена ноћна дежурства и целодневно присуство службених лица радним данима и викендом. Такође, Центар за социјални рад у Лозници у складу са својим надлежностима обавља послове који се тичу старатељства малолетних странаца без пратње.

НПМ посетио је Центар за азил у Бањи Ковиљачи марта 2017. године у циљу праћење спровођења препорука из Извештаја о посети Центру из 2015. године. Након посете надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака.

Страна 3 од 324