a

Десети октобар, Светски и европски дан борбе против смртне казне и Међународни дан менталног здравља значајан је датум у области заштите и унапређења људских права, будући да подсећа на важност одбране неприкосновености људског живота и заштите људског достојанства.

На дан борбе против смртне казне, државе, организације и људи широм света потврђују своју опредељеност за укидање смртне казне у земљама у којима она још постоји и своју одлучност да не допусте њено поновно увођење тамо где је укинута.

Заштитник грађана подсећа да је смртна казна у Србији последњи пут извршена 14. фебруара 1992. године, а коначно укинута 2002. године и изражава своје уверење да смртна казна у Републици Србији никада неће бити поново уведена и да Србија никад више неће погубити ни једно људско биће. „Забрињава чињеница да се у Србији повећава број грађана који сматра да је потребно поновно увођење смртне казне у наш правни систем. Спроведене анкете указују да се од пре неколико година за враћање смртне казне изричито изјашњава нешто више од половине испитаника. Међу онима који имају став о смртној казни, више од две трећине подржава њено увођење“, упозорава заменик заштитника грађана за права лица лишена слободе Милош Јанковић.

Опширније...Обележавањем дана менталног здравља, државе, психијатри, оболели од менталних поремећаја, некадашњи психијатријски пацијенти, као и сви остали људи широм планете, указују на значај менталног здравља, како за појединца, тако и за друштво у целини.

На овај дан Заштитник грађана још једном упозорава на неопходност што скоријег спровођења деинституционализације и развијања мреже служби за заштиту, збрињавање и подршку особама са менталним сметњама. „Заштитник грађана посебну пажњу посвећује управо заштити њихових права, јер су особе са менталним сметњама у нашем друштву још увек посебно рањиве и нажалост у великој мери стигматизоване и маргинализоване. Тешком положају особа са менталним сметњама доприноси и чињеница да у Србији још нема услова за њихов живот уз подршку у локалној заједници“, истакао је Јанковић.

Опширније...Заштитник грађана Зоран Пашалић, са сарадницима, боравио је у двовневној посети институцији Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине у Бањалуци, где је са њеним челницима, Јасминком Џумхур, Нивес  Јукић и Љубинком Митровићем разговарао о сарадњи две институције у области заштите и унапређења људских и мањинских права. Основна тема разговора односила се на могућност унапређења сарадње, посебно у оним областима заштите људских права које су од виталног интереса за грађане две државе. Опширније...

Регионални дијалог, размена искуства, посебно добре праксе институција указују на природу људских права која само по себи не може бити ограничена, изјавио је Пашалић и нагласио потребу да се постојећи проблеми решавају у ширем друштвеном дијалогу и из пуно уважавање интереса најугроженијих група.     

Сусрете омбудсмана у региону сматрам изузетно значајним. У притужбама грађана уочавамо истоветне проблеме и притужбе на кршење права која су карактеристична за већину земаља у региону.  Заштита права свих грађана, посебно заштита и унапређење права рањивих група, уз јачање капацитета и независне функције институција за људска права, представљају приоритете у раду наших институција, изјавио је потом заштитник грађана Зоран Пашалић на конференцији за медије у седишту институције Омбудсмена у Бања Луци.

Обележавањем Дечје недеље и скретањем пажње најшире јавности на права детета желимо да укажемо и на значај одговорности породице, школе, државних органа и институција, да обезбеђују и штите права и најбоље интересе деце, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић. Колико год били дани радости, ово су дани и када морамо да подсетимо јавност на децу жртве насиља, злостављања и занемаривања, на децу раднике, на малолетничке бракове, децу која живе и раде на улици, сиромашну и децу без родитељског старања и неге, децу са сметњама у развоју и децу која су у посебно рањивом положају, нагласио је Пашалић и додао да о проблемима у остваривању и заштити права деце морамо говорити гласније како бисмо дошли до успешних и трајних решења у области свеобухватне заштите права најмлађе популације.

Традиционално обележавајући Дечју недељу почетком октобра, заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић је са сарадницима и члановима Панела младих саветника Заштитника грађана посетила ове године пет основних и пет средњих школа: у Апатину, Кучеву, Крушевцу, Сремској Митровици и Ужицу, и разговарала са представницима ђачких парламената и ученицима у овим школама.

Опширније...

Поступајући по препорукама Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ) упућеним у Извештају о посети Прихватилишту за странце у Падинској Скели, Министарство унутрашњих послова доставило је одговор у коме је навело да су пројектима које финансира Амбасада Швајцарске у Београду и Међународна организација за миграције (ИОМ), опредељена средства за адаптацију и проширивање смештајних капацитета у Прихватилишту. У оквиру адаптације објекта, предвиђена је и адаптација дечје собе и обезбеђивање лекарске ординације. Међутим, стално присуство медицинског особља у Прихватилишту тренутно није могуће обезбедити услед недостатка финансијских и кадровских могућности. За потребе странаца набављена је постељина и обезбеђени адекватни хигијенски пакети.

Како би се у будућем периоду обезбедила јасна и прецизна комуникација између полицијских службеника и странаца, део средстава из пројекта који финансира Амбасада Швајцарске, опредељена су и за ангажовање преводилаца у Прихватилишту. Надлежно министарство обезбедиће и потребан број полицијских службеника и попунити упражњена радна места, како би се између осталог обезбедиле посете у трајању од минимум један час.

НПМ је 9. јуна ове године посетио Прихватилиште за странце у циљу праћење поступања надлежних органа по препорукама упућеним у Извештају. Након посете сачињен је Извештај са препорукама за даље унапређење стања.

Поступајући по препоруци Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ) упућеној у Извештају о посети Прихватном центру у Обреновцу, сви мигранти смештени у Прихватни центар су евидентирани и издате су им идентификационе картице. Такође, Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио НПМ да су, поступајући по раније датој препоруци НПМ из фебруара ове године, смештајни услови у два објекта адаптирани и прилагођени особама са инвалидитетом.

НПМ је 8. јуна ове године посетио Прихватни центар у Обреновцу, о чему је сачињен Извештај са препоруком за отклањање уочених недостатака у раду. Пре тога Прихватни центар у Обреновцу посећен је 03. фебруара 2017. године.

Казнено-поправни завод у Ћуприји обавестио је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је управник одмах по добијању Извештаја НПМ-a о посети овом Заводу донео акциони план за извршење упућених препорука. Истовремено, КПЗ Ћуприја је известио НПМ да је, поступајући по препорукама, између осталог, сваком лицу лишеном слободе обезбеђено довољно простора у спаваоницама, као и да је управник успоставио редовне обиласке лица лишених слободе. Такође, исправљени су недостаци у погледу документовања повреда и начина везивања кожним каишевима. Унапређен је начин праћења и оцењивања испуњења индивидуалних третманских циљева, проширене су могућности радног ангажовања осуђених и омогућено им је да се укључе у основно образовање.

Сходно препорукама НПМ-a, убудуће ће се сва лица задржана до 48 сати по основу Законика о кривичном поступку, која је Полицијска управа у Јагодини спровела на задржавање у просторије КПЗ-a Ћуприја, смештати у посебне спаваонице, одвојено од притвореника. Такође, свим задржаним лицима полицијски службеници ће уручивати писана обавештења о правима.

У вези осталих упућених препорука КПЗ-a Ћуприја, НПМ је обавештен да се предузимају одређене мере у циљу њиховог испуњења и реализације, што ће бити праћено у наредним активностима НПМ-a.

НПМ је посетио КПЗ Ћуприја 25. априла 2017. године, о чему су сачињени Извештаји за надлежне органе са препорукама за исправљање уочених неправилности током посете.

Страна 3 од 336