a

Поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упућеној након посете Центру за азил у Крњачи, Комесаријат за избеглице и миграције је свим центрима за азил и прихватно-транзитним центрима упутио инструкцију да од 1. септембра 2017. године започну вођење посебне евиденције о ванредним догађајима.

Такође, Комесаријат је обавестио НПМ да Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА), у сарадњи са надлежним државним органима, припрема Стандардне оперативне процедуре Републике Србије за превенцију и заштиту избеглица и миграната од родно заснованог насиља, од којих се очекује да унапреде систем превенције и одговора на појаву родно заснованог насиља.

НПМ је 9. јуна 2017. године посетио Центар за азил у Крњачи, о чему је сачињен извештај.

Опширније...Особе са инвалидитетом и даље тешко остварују своја права, рекао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић на скупу Удружења особа са инвалидитетом Феникс у Београду. Неприступачност, непостојање услуга социјалне заштите, незапосленост, али и недовољно развијена свест грађана о проблемима и тешкоћама са којима се сусрећу, само су неки од узрока оваквог стања. Свестан изузетно тешког положаја особа са инвалидитетом Заштитник грађана ће наставити да посвећује посебну пажњу заштити и унапређењу њихових права, изјавио је Пашалић.

Опширније...

Данашњи скуп, на коме се окупио велики број удружења особа са инвалидитетом, организован је како би се јавност упознала са проблемима са којима се суочава ова категорија становништва.

Ни после десет година од доношења одредбе Закона о локалној самоуправи о обавези оснивања савета за међунационалне односе у вишенационалним срединама, савети још увек нису свуда заживели, или не заседају редовно, утврдио је Заштитник грађана у свом истраживању. На данашњем представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о саветима за међунационалне односе у Палати Србија у Београду, омбудсман Зоран Пашалић је навео да су од укупно 72 мешовите националне јединице савети основани у 53 јединице.

Опширније...Налази Заштитника грађана говоре и то да је једина законска обавеза коју све јединице локалне самоуправе испуњавају та да се представници националних мањина у савету бирају на предлог националног савета националне мањине. У пракси јединице локалне самоуправе имају потешкоћа са препознавањем одлука које се тичу националне равноправности. Према подацима из јединица локалних самоуправа прикупљеним за потребе овог извештаја, долази се до закључка да је потребно прецизније уредити којим се питањима бави савет, односно које се одлуке тичу националне равноправности и шта овај појам подразумева, рекао је Зоран Пашалић.

Слободна процена локалних органа које су то одлуке које се тичу националне равноправности јесте разлог што их локалне самоуправе не достављају, или селективно достављају саветима на мишљење. Савети не функционишу због непрецизности закона и зато што се појмови "национална равноправност" и "међуетнички односи" доводе у везу са лошим међуетничким односима, што је у пракси довело до тога да су се улога савета и његово деловање видели само у ситуацијама међуетничких тензија и сукоба.

Стога је Заштитник грађана још 2010. године упутио препоруке јединицама локалне самоуправе са национално мешовитим саставом становништва, да уколико то нису учиниле, оснују Савет као обавезно самостално радно тело, али и да сви органи јединице локалне самоуправе достављају обавезно и благовремено предлоге свих одлука које се тичу националне равноправности Савету на мишљење и да мишљење Савета узимају у обзир при доношењу коначних одлука.

Заштитник грађана је упутио препоруке и Министарству државне управе и локалне самоуправе да, пре свега, изменама и допунама одредбе чл. 98. наведеног закона ближе уреди појам "националне равноправности", односно да закон прецизније уреди која су то питања која ова тела разматрају.

Министарка правде Нела Кубуровић је рекла да функционисање савета за међунационалне односе представља још један корак у испуњењу обавеза које је Србија преузела у оквиру европских интеграција, а посебно поглавља посвећених владавини права. Она је истакла да су добросуседски међунационални односи основа за развој толеранције, једне од основних вредности модерног друштва. Посебно је истакла значај Заштитника грађана, који је, уз друге независне државне органе, заузео важно место у Поглављу 23.

У уводном делу скупа учествовали су и в.д. помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић, в.д. директорка Канцеларије за људска и мањинска права др Сузана Пауновић, шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији Јан Лунебург, као и представници локалних самоуправа.

Заштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је са министарком правде Нелом Кубуровић и министрима унутрашњих послова Небојшом Стефановићем, за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зораном Ђорђевићем, здравља Златибором Лончарем и државне управе и локалне самоуправе Бранком Ружићем у оквиру наставка кампање „Учинимо насиље видљивим“ коју спроводи институција на чијем је челу. Састанци су одржани и са представницима Института за судску медицину Медицинског факултета у Београду.

Сведоци смо породичног насиља над женама које нам се свакодневно одиграва пред очима, изјавио је Пашалић и додао да је неопходна институционална размена информација између свих система који се баве заштитом жена жртава насиља. Једна од првих мера у поступку је обезбеђивање квалитетних медицинских доказа који могу бити искоришћени на суду против насилника. Стога је у овом поступку веома важан корак ојачавање улоге здравствених радника, посебно оних стручњака из области судске медицине.

Документовање медицинских доказа омогућиће ефикаснији кривични поступак, извесност кажњавања учиниоца насиља, избегавање секундарне виктимизације жртве у судском поступку, као и мање трошкове судског поступка. У превентивном смислу коришћење ових доказа утицаће на одвраћање насилника у намери да науди жртви, навео је Пашалић.

Опширније...Положај особа са инвалидитетом у Гвинеји и Србији била је тема састанка заштитника грађана Зорана Пашалића и комесара за људска права Гвинеје амбасадора Алфа Баубакара (Alpha Boubacar) који је дошао у пратњи представника Удружења особа са инвалидитетом Феникс из Београда.

Заштитник грађана придаје посебну пажњу свим рањивим групама, нарочито положају особа са инвалидитетом и осуђује сваку врсту дискриминације са којима се ова популација свакодневно сусреће. Иако је до сада доста урађено на успостављању одговарајућег правног оквира, положај особа са инвалидитетом је потребно унапредити пре свега у обезбеђивању приступа јавним установама, образовању и запошљавању, изјавио је Пашалић.

Амбасадор Баубакар је представио програме и досадашње иницијативе удружења за заштиту и унапређење права особа са инвалидитетом у Гвинеји. Држава мора према свим грађанима једнако да се односи, изјавио је Баубакар и додао да се он посебно залаже за потпуну партиципацију особа са инвалидитетом и на местима где се одлучује.

Опширније...Председник Удружења Феникс Бранко Јокић уручио је заштитнику грађана Зорану Пашалићу захвалницу поводом његовог досадашњег доприноса у области заштите и унапређења права особа са инвалидитетом.

Опширније...

Заштитник грађана Зоран Пашалић иницирао је на данашњем састанку са извршном директорком Грађанских иницијатива Мајом Стојановић успостављање јединствене базе података екпертских радова и анализе законских и подзаконских аката у области људских права.

Формирање базе података која би обухватила анализе и радове у различитим областима људских права неопходна је стручњацима који се баве овом облашћу, као и широј јавности ради стицања увида у досадашње иницијативе и стручне анализе невладиног сектора, изјавио је Пашалић. Најављена сарадња, као што је стални дијалог у форми обједињавања и размене стручних података, прилика је за укључивање нових и оснаживање постојећих институција које се баве заштитом и унапређењем људских права, нагласио је Пашалић.

Страна 4 од 332