a

Након препорука које је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) Заштитника грађана упутио у Извештају о посети Прихватном центру за мигранте у Кикинди, Центар за социјални рад (ЦСР) у Кикинди је, уз подршку Дечијег фонда Уједињених нација (УНИЦЕФ), обезбедио два теренска стручна радника, који су задужени за прихват и збрињавање малолетних миграната без пратње. У сарадњи са УНИЦЕФ-ом, за теренске раднике и службенике ЦСР Кикинда организована је специјализована обука за поступање према малолетним мигрантима. Упоредо са тиме, на основу процене потребе за старатељском заштитом, под привремено старатељство је стављено девет малолетника.

Од посете НПМ-а смањен је број миграната који бораве у шаторима у дворишту, а планира се да сви мигранти буду смештени искључиво у згради Центра. Ради обезбеђивања одговарајућих хигијенских услова у Центру, Комесаријат за избеглице и миграције се обратио међународним организацијама за помоћ.

Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да у овом прихватном центру нема лица која желе да траже азил у Србији.

НПМ је 19. маја ове године посетио Прихватни центар у Кикинди, о чему је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

Зашитник грађана Зоран Пашалић честитао је свим грађанима Србије исламске вероисповести предстојећи муслимански празник Курбан-бајрам:

"Свим грађанима исламске вероисповести упућујем најискреније честитке поводом великог верског празника Курбан-бајрама, са жељом да га проведу у духу обичаја.

Поштовање, разумевање и толеранција међу грађанима, вредности на које Курбан-бајрам и верски празници подсећају, уткане су у универзална начела на којима се темеље људска права и слободе, као и друштва које их негују“.

Договор о обнављању иницијативе „Учинимо насиље видљивим“ из 2008. године, резултат је данашњег састанка заштитника грађана Зорана Пашалића, градског менаџера Београда Горана Весића, заменика градоначелника Београдa Андрије Младеновића и заштитнице грађана Београда Катарине Жежељ. Иницијатива креће из Београда и прошириће се по свим градовима Србије, најавио је Пашалић након разговора са представницима града у Старом двору.

Институционална размена информација између свих система који се баве заштитом жена жртава насиља је од изузетног значаја за решавање породичног насиља, а једна од неопходних мера у поступку је и обезбеђивање квалитетних медицинских доказа који могу бити искоришћени на суду против насилника, изјавио је Пашалић.

Стога ће Заштитник грађана упутити предлог институтима за судску медицину у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, као и установама у здравственом систему у којима раде стручњаци у овој области у Пожаревцу, Чачку, Крагујевцу, Новом Пазару и Јагодини, да се убудуће обезбеди бесплатна помоћ жртвама насиља. Бесплатна помоћ односила би се на преглед стручњака из области судске медицине који би утврдили узрочно  последичну везу повреда које су нанете жртви.

Такође, како је навео Пашалић, у оквиру иницијативе „Учинимо насиље видљивим“ биће покренута едукација свих запослених у здравственом систему који долазе у контакт са жртвом насиља.

Ојачавањем улоге здравствених радника, посебно стручњака из области судске медицине, чији је задатак да прецизно и детаљно опишу нанете повреде жртви, убрзаће размену информација између свих система који се баве заштитом жена. Омогућиће, између осталог, ефикаснији кривични поступак, извесност кажњавања учиниоца насиља, избегавање секундарне виктимизације жртве у судском поступку, као и мање трошкове судског поступка, навео је Пашалић.

Заштитник грађана ће пратити резултате ове иницијативе и кроз сарадњу са представницима локалне самоуправе радити на унапређењу система превенције и заштите жена од насиља.

Опширније...Заштита људских права, посебно права цивилних жртава оружаних сукоба, били су тема данашњег састанка заштитника грађана Зорана Пашалића са Милицом Костић и Рељом Радосављевићем из Фонда за хуманитарно право.

Подршка цивилним жртвама оружаних сукоба, поред материјалне, требало би да укључује у друге услуге социјалне заштите, изјавио је Пашалић и додао да се законским решењима у великој мери може унапредити њихов положај.

Процењује се да је у Србији скоро 20 000 цивилних жртава рата, а због мањкавости дефиниције појма жртве, највећи број није препознат у оквиру постојећег закона, због чега се Фонд залаже за потпуну измену Закона о правима цивилних жртава рата, изјавила је Костић.

Опширније...

Заштитник грађана је током рада у ромским насељима уочио да је број притужби који се односи на проблеме „правно невидљивих“ лица значајно смањен, што је између осталог показатељ да је утврђивање чињенице рођења у ванпарничном поступку дало значајне резултате. Иако је Заштитник грађана од 2014. године примио свега три притужбе „правно невидљивих“ лица, подаци са терена говоре о томе да и даље има грађана и деце који су за систем невидљиви, због чега ће Заштитник грађана наставити са праћењем стање у области уписа у матичне књиге и личних докумената, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић на састанку са представницима осмочлане украјинске делегације коју је предводила заменик министра за социјалну политику Олха Крентовска.

Одлука да се реши статус „правно невидљивих“ лица је стратешка одлука државе. Захваљујући томе, успостављен је оперативни програм рада на нормативном, организационом и едукативном нивоу, изјавио је заменик заштитник грађана Роберт Сепи. Након што је Иницијатива Заштитника грађана за измену и допуну Закона о ванпарничном поступку усвојена, лицима без признатог грађанског статуса омогућено је да изврше упис у матичне књиге на основу решења суда о утврђивању времена и места рођења. Организоване су обуке за судије, матичаре, социјалне раднике, запослене у Министарству унутрашњих послова и представнике ромског цивилног друштва које су у великој мери допринеле уједначавању праксе органа и унапређењу рада органа, додао је Сепи.

Радну посету делегације Украјине нашој земљи организовао је UNHCR у сарадњи са ОЕБСО-ом.

Поступајући по препорукама НПМ, упућеним након посете Прихватном центру за мигранте у Дивљани, Комесаријат за избеглице и миграције у прихватним центрима уводи праксу организовања периодичних састанака између представника миграната и службеника, у циљу преношења значајних информација и указивања на евентуалне проблеме који постоје у центру. Поред тога, у Прихватном центру у Дивљани је отклоњен проблем недостатка топле воде, а у наредном периоду очекују се инсталирање видео надзора и додатно физичко обезбеђење.

Такође, Центар за социјални рад у Белој Паланци за сада прати ситуацију на терену и у складу са захтевима Приватног центра у Дивљани организује свој рад и посете овом Центру.

НПМ је посетио Прихватни центар у Дивљани у априлу 2017. године. О посети је сачињен Извештај, са препорукама за отклањање утврђених недостатака.

Страна 5 од 332