a

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) Заштитника грађана да ће поступање према мигрантима који ремете ред у Прихватном центру у Обреновцу бити препуштено полицијским службеницима, који су стално присутни у Центру, као и да ће се просторија која је коришћена за изолацију изгредника користити искључиво за смештај ново примљених миграната, док се не изврши њихов пријем.

Истовремено, Полицијска управа за град Београд је известила НПМ о мерама предузетим ради омогућавања безбедног боравка миграната и запослених у Прихватном центру.

Прихватни центар у Обреновцу је посећен 29. јануара 2018. године и надлежним органима је достављен Извештај о посети.

Развој демократских друштава која у потпуности теже остваривању људских и мањинских права, неодвојиво је повезан са освајањем слобода, укључујући и медијске. Демократија и јаке институције не могу постојати без слободних и одговорних медија, као и остваривања права грађана на информисање, поручио је поводом Светског дана слободе медија заштитник грађана Зоран Пашалић.

Притисци на медије су, упозорава Пашалић, и даље присутни и видљиви на различите начине, често и кроз директне нападе на новинаре. Током прошле године, према подацима новинских удружења, забележена су 92 напада на новинаре, а у прва четири месеца ове године чак 30, међу којима два физичка напада, шест вербалних претњи и 22 притиска.

Новинари у својим обраћањима Заштитнику грађана истичу да су, поред притисака изложени и непримереном опхођењу од стране органа јавне власти, упозоравају да неретко раде без уговора и загарантованих зарада, али и да им се онемогућава синдикално организовање. Такав положај новинара и медија, истиче Пашалић, утиче на урушавање медијских слобода и новинарске професије, а право на информисање грађана чини тешко остваривим.

Заштитник грађана позива све друштвене и државне актере и организације, посебно носиоце политичких и јавних функција да се уздрже од сваког облика притиска на медије, њихову уређивачку политику и новинаре, а медије да развијају принцип одговорног и непристрасног новинарства.

Упркос томе што Устав Републике Србије и њени закони гарантују права из области радних односа у складу са највишим стандардима, положај радника у Србији и даље је далеко од задовољавајућег. Висока незапосленост, рад „на црно“, угрожено право на коришћење годишњих одмора и боловања, недостатак социјалног дијалога са представницима запослених, ситуације у којима се остаје без правичне накнаде за рад или без доприноса за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање, показују да се права радника у Србији крше и да нису довољно заштићена, поручио је поводом 1. маја, Међународног празника рада заштитник грађана Зоран Пашалић.

Потребно је наставити рад на изједначавању положаја мушкараца и жена на тржишту рада, како би се, између осталог, омогућило право на рад и женама из посебно рањивих друштвених група - жртвама насиља, особама са инвалидитетом, Ромкињама. Поздрављамо доношење Закона о запосленима у јавним службама, који је у складу са амандманом Заштитника грађана, прописао афирмативне мере за избор кандидата како би принцип једнаке доступности радних места био остварен у пуној мери.

Иако је заштита трудница и породиља нормативно обезбеђена, у пракси се труднице и породиље и даље суочавају са проблемима, пре свега код остваривања права на накнаду зараде. Посебно су у тешком положају труднице и породиље чији су послодавци престали да постоје, а женама нису обезбедили одговарајућу документацију. У тим ситуацијама уочљиво је одсуство ангажовања и сарадње инспекције рада, Пореске управе, Националне службе за запошљавање и јединица локалне самоуправе, наглашава Зоран Пашалић.

Усвајањем Закона о финансијској подршци породици са децом, омогућено је остваривање накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и посебне неге детета женама пољопривредницама, које су носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, и женама које обављају привремене и повремене послове, чиме је поступљено у складу са препоруком и мишљењем Заштитника грађана.

Заштитник грађана позива запослене да повреде својих права пријављују Инспекцији рада, која је надлежна да контролише поштовање и примену закона који уређују радне односе, те да подносе притужбе Заштитнику грађана уколико тај и други органи не поступају савесно. Истовремено, од инспекције рада Заштитник грађана очекује ефикаснији рад и већи број поступака по службеној дужности и сопственој иницијативи.

Посебно указујемо на потребу да надлежни органи успоставе ефикасну сарадњу и размену информација, као и на њихову обавезу да предузимају све потребне мере према послодавцима који не извршавају своје обавезе, како би омогућили радницима да остваре своја права и побољшају свој материјални положај.

b_300_0_16777215_00_images_20180427Pristupacnost2.jpegЗаштитник грађана је у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије и Сталном конференцијом градова и општина данас уручио награде општини Свилајнац и градовима Нови Сад и Крушевац за назначајнији допринос развоју свих облика приступачности особама са инвалидитетом у 2017. години.

Свилајнац је добио награду за активности и иницијативе правовременог планирања и уклањања архитектонских баријера, Нови Сад за институционалну подршку унапређењу приступачности, док Крушевац за стратешко промишљање у развоју приступачности.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је указао да често добија питање зашто се награда за приступачност додељује локалним самоуправама када приступачност по закону треба да обезбеде у својој средини, Пашалић је објаснио да обилазећи градове и општине по Србији може се уочити да су особе са инвалидитетом невидљиве за своје суграђане, због тога што им је на различите начине онемогућен излазак у јавност.

Наилазили смо и на она места у којима се права особа са инвалидитетом штите и у таквим срединама особе са инвалидитетом постају пуноправни грађани који партиципирају у јавном животу, нагласио је заштитник грађана. Он је рекао да реконструкцијом јавних зграда, образовним програмима и плановима развоја, награђени градови и општине у пракси су показали како се особе са инвалидитетом постају пуноправни чланови друштва.

Заштитнику грађана је стигло 19 пријава на јавни позив за ову награду, и Зоран Пашалић верује да ће следеће године тај број бити далеко већи.

Надамо се да ћемо у годинама које долазе, заједничким радом са представницима Владе, локалних заједница и удружењима грађана, изградити друштво у којем неће бити разлике међу грађанима и у којем ће сви појединци остварити своја права, онако како је то законом прописано, рекао је Пашалић.

Награде су додељене и општини Врачар, општини Чајетина, граду Крагујевцу, те општинама Бела Паланка, Бољевац, Брус, Палилула из Београда, Мајданпек, Параћин, Шид, Сурдулица, Велика Плана, Врњачка Бања и градовима Кикинда, Ниш и Зајечар.

b_300_0_16777215_00_images_20180426ZGposetioPrituzioce.jpegПосле пријема и разговора за грађанима у оквиру редовне активности „Отворених врата“ одржане током јучерашњег дана, заштитник грађана Зоран Пашалић данас је посетио двоје притужилаца у Београду, како би се лично уверио у наводе из њихових притужби.

Након увида у стање на терену, Заштитник грађана ће даље поступати у складу са својим овлашћењима.

b_300_0_16777215_00_images_20180426SporazumNPM.jpegЗаштитник грађана закључио је данас споразуме о сарадњи са четири удружења за заштиту и унапређење људских права и слобода у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), која су изабрана поступком избора по Јавном позиву Заштитника грађана од 30. марта ове године.

Заштитник грађана закључио је појединачне споразуме са Београдским центром за људска права, Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи – ИАН. Ова удружења ће учествовати у посетама местима у којима су смештена лица лишена слободе, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката, као и у обављању осталих послова НПМ-а.

Страна 6 од 363