a

Комесаријат за избеглице и миграције је, поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, предузео мере да се у прихватним центрима за мигранте у Принциповцу, Шиду и Адашевцима обезбеде услови за смештај особа са инвалидитетом, као и довољне количине топле воде, лекова, постељине и средстава за одржавање хигијене. Поред тога, мигрантима је обезбеђена психолошка помоћ и унапређен је приступ специјалистичкој здравственој заштити.

Комесаријат је обавестио Заштитника грађана и да су у просторијама у прихватним центрима у Принциповцу и Адашевцима које су под видео надзором, видно истакнута обавештења о томе, као и да планираним буџетским средствима није у могућности да поставио видео надзор над заједничким просторијама и двориштем у Прихватном центру у Шиду, те да ће овај проблем остати до обезбеђивања средстава од донатора. Такође, у Прихватном центру у Шиду је истакнуто обавештење о могућности притуживања на рад лица која су ангажована у овом центру и успостављен је механизам притуживања, који ће, ако се покаже ефикасним, бити примењен у свим осталим центрима за азил и прихватним центрима.

Национални механизам за превенцију тортуре је 02. децембра 2016. године посетио прихватне центре у Принциповцу, Шиду и Адашевцима, у циљу праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве. У извештају о овим посетама су наведене препоруке мера за отклањање уочених недостатака.

Опширније...Поводом информације до које је из медија дошао Заштитник грађана, а којом се из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најављује могућност укидања исплате пензија на кућну адресу корисника, заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић је позвала Министарство да још једном преиспита свој став, узимајући у обзир нарочиту рањивост групе грађана коју би овакве мере погодиле у остваривању њихових елементарних права. Наиме, укидање ове услуге, с обзиром да се ради о особама које су најчешће тешко покретне, нарушеног здравља, неретко живе сами или у удаљеним местима где не постоје експозитуре банака и Поште, значило би пре свега егзистенцијално угрожавање ове рањиве групе становништва, с обзиром да би им и остваривање свих других Уставом и законом загарантованих права било знатно отежано.

Заменицу заштитника грађана је посебно затекла информација коју је у медије изнео саветник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, „да се десет пута више новца издваја из државне касе за исплату пензионера који своје чекове примају на кућну адресу од оних којима паре лежу на текући рачун, а којих је троструко више“, с обзиром да трошкове доставе на кућну адресу, како то стоји и на званичној интернет презентацији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, сноси корисник пензије (по пословној политици Поште).

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио je Заштитника грађана да су у Прихватном центру у Суботици завршени радови на обезбеђивању собе са купатилом који су прилагођени потребама особа са инвалидитетом, као и да је у Прихватном центру у Сомбору оспособљен простор за изолацију оболелих. Поред тога, поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Прихватном центру у Сомбору су видно истакнута правила кућног реда.

Центар за социјални рад града Суботице је обавестио Заштитника грађана о активностима предузетим у циљу пружања адекватне и правовремене помоћи малолетним мигрантима без пратње, а које ће НПМ пратити у наредном периоду.

НПМ је 08. и 09. децембра 2016. године посетио Прихватне центре у Суботици и Сомбору, као и Граничне прелазе Хоргош и Келебију, у циљу праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве, о чему је сачињен Извештај са препорукама мера за отклањање уочених недостатака.

Заштитник грађана честита женама у Србији 8. март, Међународни дан жена и опомиње да традиционално свечарска атмосфера којом обележавамо овај празник не сме да замагли чињеницу да је велики број жена у Србији и даље изложен неравноправном положају у односу на мушкарце, пре свега у економској и политичкој сфери. На овај и на сваки други дан не сме се заборавити чињеница да су жене и деце у великом броју и даље жртве најтежих облика породичног и партнерског насиља и да заједничка борба против насиља и заштита жртава насиља мора бити приоритет државе и друштва, истиче заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић.

Заштитник грађана је 2016. године упутио 104 системске препоруке органима у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, након испитивања више десетина случајева насиља над женама у породици и партнерским односима од којих је 12 окончано убиством жене од стране партнера. Охрабрује усвајање Закона о спречавању насиља у породици и измена и допуна Кривичног законика, које је Заштитник грађана иницирао још 2011. године, као и све чешће поступање органа по препорукама Заштитника грађана, посебно по оним из посебних извештаја који су бавили заштитом жртава насиља у породици. Само доследна примена постојећих прописа може довести до превенције насиља и ефикасне и свеобухватне заштите жртава насиља у породици и партнерским односима, сматра Стевановић.

Заштитник грађана поново скреће пажњу надлежним државним органима и друштвеним актерима на положај жена из вишеструко маргинализованих друштвених група, које се свакодневно суочавају са кршењем њихових права, као што су Ромкиње, жене са инвалидитетом, самохране мајке, избегле и интерно расељене жене, жене другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, жене које су преживеле насиље, старије жене, као и жене у руралним срединама. Женама у посебно осетљивом положају недовољно је доступна могућност радног ангажовања услед недовољно развијених програма подршке и оснаживања у ситуацији иначе отежаног запошљавања становништва и снижених прихода породица, а нису им у пуној мери доступне ни све услуге здравствене заштите.

Остваривање права и коришћење услуга које су одговарајућим прописима обезбеђене женама праћено је препрекама и тешкоћама, као што је случај са правом на накнаду зараде за време породиљског и одсуства ради неге и посебне неге детета, које жене остварују са некада значајним закашњењима или га - услед неажурног рада надлежних органа или њихове неодговарајуће сарадње – и не остваре, подсећа Гордана Стевановић.

Опширније...Основне теме данашњег састанка заменице заштитника грађана Владане Јовић и делегације програма СИГМА у области реформе јавне управе биле су извршење препорука и прихватања законодавних иницијатива Заштитника грађана, као и сарадња са Народном скупштином.

Заменица заштитника грађана је истакла да је у 2016. години поступљено по 80% препорука , као и да је у претходних 10 година рада Заштитника грађана прихваћено 20% упућених законодавних иницијатива. Народна скупштина није две године разматрала Годишњи извештај Заштитника грађана, а колико је нама познато, Влада Републике Србије није ни једном известила Народну скупштину о проценту извршења препорука што је била њена обавеза по Закључцима усвојеним након последњег разматрања Годишњег извештаја у пленуму 2013. године, рекла је Јовић. Она је нагласила неопходност измене Закона о Заштитнику грађана и подсетила на иницијативе које је овај орган упутио надлежнима oд 2011. године, као и на важност поштовања и јачања независности Заштитника грађана.

Програм СИГМА представља заједничку иницијативу Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске комисије, чија је основна улога пружање подршке јачању јавних управа и спровођењу реформи управљања у државама кандидатима за приступање Европској унији.

Заштитник грађана тражи и апелује да систем не дозволи да се деца, жртве сексуaлног злостављања и насиља, излажу поновном насиљу и виктимизирају додатно. Говорећи о случају пријаве ученика о сексуалном злостављању у две чачанске школе, заменица заштитника грађана Гордана Стевановић, подсетила је, да тада 2014. године, ученице које су насиље пријавиле, нису биле заштићене, да даље насиље није спречено и да су оне додатно виктимизиране, јер су упркос изјавама које су дале, морале и да сведоче.

„И оно што у овом тренутку ми тражимо је управо то, да се додатно не виктимизирају деца, да спроведемо поступке онако како можемо, да она додатно не трпе, а да с друге стране пошаљемо јасну поруку да су такви видови насиља над децом апсолутно забрањени, недопустиви и кажњиви. Морамо да пошаљемо јасну слику свим њиховим вршњацима, деци у школама, да ће када се таква ситуација догоди систем реаговати, да ће свако поступати онако како му закон каже. Да деца буду охрабрена да у таквим ситуацијама, када се то дешава, укажу и пријаве. Јер ако имамо ситуације да деца указују, а да систем не реагује, онда је питање да ли ће деца сутра уопште указивати на овакве појаве“, поручила је Стевановић.

Снимак њене изјаве телевизији Прва, можете погледати овде.

Страна 6 од 314