a

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић честита 1. мај, Међународни празник рада и позива државу да уместо уобичајених и пригодних парола на овај дан успостави јединствену платформу за доследно решавање социоекономских проблема радника и остваривање њихових загарантованих права. Она права која им гарантују закони и Устав.

Висока стопа незапослености, у којој највећи део чине млади, ниска примања, неповољан положај запослених, као и немогућност да утичу на његово решавање, основне су карактеристике статуса радно способне популације у Србији. Заштитник грађана подсећа да је уназад више година указивао на појаву повлашћених послодаваца који не извршавају своје обавезе исплате зарада и доприноса за социјално осигурање. Велики број радника у Србији ради „на црно“, угрожено им је право на инвалидску пензију, здравствену заштиту, коришћење боловања и годишњих одмора. Недостатак социјалног дијалога са представницима запослених и послодаваца, неефикасно поступање инспекције рада и недовољно развијена сарадња органа надлежних за заштиту права по основу рада и социјалног осигурања, додатно отежавају положај радника.

И даље је степен запослености жена, жртава породичног и партнерског насиља, низак. Без помоћи државе у економском осамостаљивању оне остају и даље у лавиринту насиља, а свака прича о подршци друштва остаје начелна. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге и посебне неге детета остварује се често са значајним закашњењем.

Ниска образовна структура и дискриминација су објективне препреке запошљавању Рома и Ромкиња и Заштитник грађана очекује да ће се доследно реализовати све планиране активности у вези са образовањем и запошљавањем припадника ромске заједнице. Истовремено, скреће пажњу да недостају одговарајуће афирмативне мере које би обезбедиле неопходну подршку запошљавању високообразованим Ромима и Ромкињама. Протекла Декада Рома је показала да ће без постигнућа у овим областима, изостати и резултати у борби против сиромаштва и маргинализованог положаја припадника ромске заједнице.

Особе са инвалидитетом до запослења долазе изузетно отежано, углавном уз субвенције и подстицаје надлежних органа. Овој групи грађана, у највећем броју случајева, радни однос престаје када и предвиђене субвенције и олакшице за послодавце. Егзистенцијална угроженост, као последица наведених фактора и општег сиромаштва друштва, уз мере штедње на свим нивоима и у овој години, стављају ову рањиву групу становништва на саму маргину друштва.

У Ужицу је данас одржана интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“ који је окупио представнике центара за социјални рад, судова, тужилаштава и здравствених установа на територији Златиборског округа. Отварајући округли сто заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић рекла је да је насиље над женама у породици и партнерским односима и насиље над децом и даље веома раширено и да као друштво немамо изграђену нулту толеранцију на насиље. Заједнички дијалог органа о породичном и партнерском насиљу и насиљу над децом неопходан је за квалитетан и интердисциплинарни приступ жртви, брзу и ефикасну заштиту и правилно и правично санкционисање извршиоца насиља, нагласила је Стевановић.

Опширније...Гордана Стевановић истакла је да доношење Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак, али да се напредак у заштити жена и деце од насиља може постићи тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације.

Свесни смо да на том путу имамо и препреке, посебно када је реч о недовољним људским и финансијским ресурсима, о непостојању или неодговарајућим обукама, високој стопи незапослености и лошој економској ситуацији у земљи, али и у тим околностима морамо пружити максималну подршку жртви, рекла је Гордана Стевановић.

Опширније...

Опширније...Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић организовала је данас у Краљеву интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“, који је окупио представнике центара за социјални рад, судова, тужилаштава и здравствених установа на територији Рашког округа. Она је изразила очекивање да ће овај и слични скупови допринети бољем и сврсисходнијем повезивању надлежних органа и стручњака у поступцима заштите жена од насиља и заштите деце од злостављања и занемаривања, јер и даље не постоји адекватан одговор друштва и државе на насиље над женама и децом. Само десет одсто пријава насиља над женама у породици и партнерским односима добило је свој исход у судском поступку изрицањем казни и мера према насилнику, нагласила је Стевановић и додала да доношење новог Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак напред, али ће кључни напредак уследити тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације.

Опширније...

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ), који је саставу Заштитника грађана, посетио је 8. фебруара 2017. године Прихватни центар у Обреновцу у циљу праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве.  Војска Србије је касарну „Бора Марковић“ дала на коришћење Комесаријату за избеглице и миграције, који је касарну адаптирао и оспособио за смештај миграната. Они су до смештаја у Центру боравили на неформалним местима окупљања (највише у Београду) у условима неприхватљивим за боравак људи.

По обављеној посети НПМ је Комесаријату за избеглице и миграције упутио Извештај са препорукама за уклањање утврђених недостатака. Комесаријат је у свом одговору обавестио Заштитника грађана да је у Прихватном центру у Обреновцу, као и у другим прихватним центрима по Србији, предвиђено обезбеђивање услова за смештај особа са инвалидитетом, као и да су малолетни мигранти без пратње смештени у одвојеним спаваоницама.

Опширније...Градовима Крагујевцу, Пироту и Нишу данас је, на свечаности у Београду, Заштитник грађана уручио награде за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години. На додели награда заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић истакла је да Заштитник грађана на овај начин жели да промовише примере добре праксе у области приступачности на локалном нивоу и да оствари бољу сарадњу с њима како би утврдио разлоге због којих се у пуној мери не примењују прописи који гарантују права особа са инвалидитетом.

Град Крагујевац награђен је за свеобухватно деловање на развоју приступачности и социјално укључивање особа са инвалидитетом, Пирот за укључивање крајњих корисника у процес доношења одлука о адекватном решењу за проблем приступачности, док је Ниш добио награду за стратешко промишљање и проактивносту развоју приступачности.

„Пријавиле су се 22 локалне самоуправе, а након обиласка пријављених градова и општина, комисија је донела одлуку да награду за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. добију градови Крагујевац, Пирот и Ниш. Представници награђених градова посетиће Милано, који је добитник награде Европске комисије Access City за прошлу годину“ - нагласила је Јовић.

Признања за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години припала су градовима Ужице, Нови Пазар и Крушевац, као и општинама Бујановац и Свилајнац. Похваљени су за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години градови Лесковац, Лозница, Панчево и Врање, као и општине Бојник, Бољевац, Пантелеј, Звездара, Неготин, Параћин, Сремски Карловци, Стара Пазова, Врњачка Бања и Жагубица.

Одлуку о додели награда донела је конкурсна комисија коју су чинили представници Заштитника грађана, Стална конференција градова и општина (СКГО), Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије и неколико удружења грађана.

Опширније...Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је, отварајући данашњи интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“ у Врању, изразила очекивање да ће овај и слични скупови допринети бољем и сврсисходнијем повезивању надлежних органа и стручњака у поступцима заштите жена од насиља и заштите деце од злостављања и занемаривања. Она је указала да још увек не постоји адекватан одговор друштва и државе на насиље над женама и децом и подсетила да је само десет одсто пријава насиља над женама у породици и партнерским односима добило свој исход у судском поступку изрицањем казни и мера према насилнику. Доношење новог Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак напред, али ће кључни напредак бити успостављен тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације, рекла је Стевановић.

Председник Скупштине града Врање Дејан Тричковић поздравио је одржавање овог округлог стола, указујући на нужност да се органи повезују, а информације у пуној мери деле и навео да је Град Врање спровео низ активности на сузбијању насиља у породици и да ће наставити да подржава активности које имају за циљ превенцију и спречавање насиља у породици.

Опширније...
Страна 7 од 320