a

Опширније...Основне теме данашњег састанка заменице заштитника грађана Владане Јовић и делегације програма СИГМА у области реформе јавне управе биле су извршење препорука и прихватања законодавних иницијатива Заштитника грађана, као и сарадња са Народном скупштином.

Заменица заштитника грађана је истакла да је у 2016. години поступљено по 80% препорука , као и да је у претходних 10 година рада Заштитника грађана прихваћено 20% упућених законодавних иницијатива. Народна скупштина није две године разматрала Годишњи извештај Заштитника грађана, а колико је нама познато, Влада Републике Србије није ни једном известила Народну скупштину о проценту извршења препорука што је била њена обавеза по Закључцима усвојеним након последњег разматрања Годишњег извештаја у пленуму 2013. године, рекла је Јовић. Она је нагласила неопходност измене Закона о Заштитнику грађана и подсетила на иницијативе које је овај орган упутио надлежнима oд 2011. године, као и на важност поштовања и јачања независности Заштитника грађана.

Програм СИГМА представља заједничку иницијативу Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске комисије, чија је основна улога пружање подршке јачању јавних управа и спровођењу реформи управљања у државама кандидатима за приступање Европској унији.

Заштитник грађана тражи и апелује да систем не дозволи да се деца, жртве сексуaлног злостављања и насиља, излажу поновном насиљу и виктимизирају додатно. Говорећи о случају пријаве ученика о сексуалном злостављању у две чачанске школе, заменица заштитника грађана Гордана Стевановић, подсетила је, да тада 2014. године, ученице које су насиље пријавиле, нису биле заштићене, да даље насиље није спречено и да су оне додатно виктимизиране, јер су упркос изјавама које су дале, морале и да сведоче.

„И оно што у овом тренутку ми тражимо је управо то, да се додатно не виктимизирају деца, да спроведемо поступке онако како можемо, да она додатно не трпе, а да с друге стране пошаљемо јасну поруку да су такви видови насиља над децом апсолутно забрањени, недопустиви и кажњиви. Морамо да пошаљемо јасну слику свим њиховим вршњацима, деци у школама, да ће када се таква ситуација догоди систем реаговати, да ће свако поступати онако како му закон каже. Да деца буду охрабрена да у таквим ситуацијама, када се то дешава, укажу и пријаве. Јер ако имамо ситуације да деца указују, а да систем не реагује, онда је питање да ли ће деца сутра уопште указивати на овакве појаве“, поручила је Стевановић.

Снимак њене изјаве телевизији Прва, можете погледати овде.

Опширније...Заштитник грађана је одржао заједнички састанак са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање у циљу разматрања низа отворених питања која се односе на проблеме грађана у остваривању права из области пензијског и инвалидског осигурања поводом којих су се грађани у протеклом периоду обраћали Заштитнику грађана.

На састанку је једна од кључних тема било разматрање најефикаснијег начина извршења препоруке коју је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање упутио Заштитник грађана поводом примене члана 63. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Постигнут је договор да ће Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање директно примењивати одредбу члан 63. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, односно да ће за периоде осигурања за које нису утврђени и наплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, утврђивати обавезу плаћања доприноса само у поступку утврђивања својства осигураника. За остале периоде осигурања за које нису плаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, обавезу плаћања доприноса утврдиће Пореска управа. У свим појединачним случајевима у којима је Заштитник грађана упутио истоврсну препоруку Фонд ће поступити по истој.

Учесници су се сагласили да је неопходно у што краћем року извршити измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању, што би разрешило велики број тренутно постојећих проблема у остваривању права грађана. Једна од кључних измена се мора односити на члан 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

На крају успешно одржаног састанка заменица заштитника грађана Владана Јовић захвалила се присутнима на конструктивном дијалогу и позвала учеснике да успоставе овакве видове сарадње као сталан облик решавања текућих проблема.

Опширније...Заменица заштитника грађана Владана Јовић састала се данас са делегацијом из Европске уније коју чине представници Савета Европске уније и радне групе за проширење и државе које преговарају о приступању ЕУ. Јовић је представила улогу и положај Заштитника грађана, надлежности и законски оквир. Указала је на изазове са којима се овај орган сусреће последњих година када је сарадња са Народном скупштином и државним органима у питању истичући значај контролне улоге Заштитника грађана у циљу унапређења рада државне управе и људских права у Србији.

Поред Владане Јовић, на састанку је учестовала и Милица Божанић, помоћница директора у Сектору за међународну сарадњу, која је представила рад Агенције за борбу против корупције.

Заменица заштитника грађана Владана Јовић са сарадницима, разговарала је данас са делегацијом Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе који се налазе у посети Србији. Известиоци посматрачке мисије Конгреса су се посебно интересовали за улогу Заштитника грађана према локалним самоуправама, најчешће притужбе из ресора локалне самоуправе, као и за положај избеглица у Републици Србији.

Опширније...Владана Јовић је истакла да Заштитник грађана нема овлашћења да контролише рад јединица локалне самоуправе у вршењу послова из изворне надлежности, већ само у вршењу поверених послова од стране републике и да поступа по притужбама које указују на повреде републичких закона и прописа од стране органа локалне самоуправе. У 2016. години Заштитник грађана је примио преко 500 притужби које су се односиле на ресор локалне самоуправе, а грађани се најчешће притужују на обављање комуналних делатности и пружање комуналних услуга. С обзиром да у већини случајева за проблеме на локалу нисмо надлежни, Заштитник грађана може користећи своја посредничка овлашћења и право пружања добрих услуга и савета, да делује превентивно у циљу унапређења рада органа управе и заштите људских права, као и да о озбиљним повредама на које указују примљене притужбе обавести надлежне органе у јединицама локалне самоуправе и укаже на важности и хитност њиховог решавања.

У погледу положаја и интеграције избеглица, секретарка Националног механизма за превенцију тортуре Јелена Унијат је истакла да Заштитник грађана делује превентивно и да је до сада обавио преко стотину посета местима где се налазе мигранти и избеглице, упутио преко стотину препорука и написао преко педесет извештаја.

Поводом ступања на снагу одредбе Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, којом од данас, 1. марта, јавни бележници у потпуности преузимају послове овере од основних судова и општинских управа, изузев у мањем броју градова и општина у којима још увек нису именовани јавни бележници, Заштитник грађана указује да интерес правне сигурности и значај овере за несметано одвијање правног саобраћаја и остваривање права грађана захтевају појачану пажњу и одговорности јавних бележника у обављању поменутих послова.

Имајући у виду предстојеће изборне активности, као и рокове за предузимање изборних радњи, на шта су поједини учесници политичког живота указали изражавајући сумњу у могућност пуног остваривања бирачких права, неопходно је створити организационе услове како би се свим заинтересованим учесницима омогућило остваривање грађанских и политичких права под једнаким условима.

Од суштинске важности је да повећање обима посла не доведе до снижавања квалитета пружених услуга, као и да се њихов рад организује тако да овера потписа, рукописа и преписа остане доступна свим категоријама грађана, при чему посебну пажњу треба посветити обезбеђивању приступачности јавнобележничких канцеларија особама са инвалидитетом.

Основни судови и локалне самоуправе треба да информишу грађане који им се обрате о адресама најближих јавних бележника, док сами јавни бележници треба да своје поступање учине што транспарентнијим.

Заштитник грађана посебно наглашава улогу Јавнобележничке коморе Србије и Министарства правде у вршењу надзора над обављањем јавнобележничке делатности.

Страна 7 од 314