a

b_300_0_16777215_00_images_surcin-26.02.2018.jpegЗоран Пашалић обишао је данас објекте у Сурчину у коме су смештена војна лица како би се ближе упознао са условима у којима живи око 100 породица овог насеља.

--------

 

23. фебруар 2018.

b_300_0_16777215_00_images_vojni-beskucnici-23022018.jpeg

Заштитник грађана Зоран Пашалић примио је данас Влада Ђукића и Драга Солда, представнике Удружења војних бескућника, који су представили проблеме својих чланова, предислоцираних војних лица из бивших република СФРЈ у Републику Србију.

Како су објаснили, Удружење је формирано пре 20 година како би решило стамбене проблеме војних лица који и даље са породицама живе у неадекватним условима у војним објектима. Обратили су се Заштитнику грађана зато што сматрају да су дискриминисани у односу на остале грађане и да надлежни органи не спроводе законске прописе који би омогућили њихово стамбено збрињавање. Позвали су заштитника грађана да обиђе објекте у Сурчину како би се упознао са смештајем у коме живе са својим породицама.

Зоран Пашалић је рекао да ће у овом случају поступати у складу са својим надлежностима и овлашћењима.

Приликом посете тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Окружном затвору у Београду, утврђено је да је завод наставио са реновирањем смештајних капацитета у складу са најављеном динамиком. Реновирани су блокови за смештај осуђеника из затвореног и полуотвореног одељења, као и блок за смештај притвореница. Од 12 блокова реконструисано је седам, а до краја 2020. године планиране су и адаптације преосталих блокова. НПМ нарочито похваљује што су у реновираним блоковима притвора предвиђене просторије за заједнички боравак. Такође, у заводу је као добра пракса уочено успостављање пријемног одељења за притворена лица, у коме се након пријема ради мултидисциплинарна процена ризика, стања, карактеристика, склоности и потреба притвореника.

Поступајући по упућеним препорукама НПМ, Окружни затвор ће уз помоћ Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) обезбедити да правила кућног реда буду преведена на језике земаља Блиског истока, имајући у виду структуру станаца лишених слободе у овом заводу. Такође, затвор ће остварити контакт са надлежним органима ради прибављања извештаја о узроку смрти лица.

С обзиром да је НПМ утврдио недовољан број припадника Службе за обезбеђење, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила НПМ да ће бити попуњена два упражњена радна места у овој служби и да је затражила сагласност за запошљавање још извршилаца.

У међувремену, поступајући по препоруци НПМ, инспектор Министарства здравља је током фебруара 2018. године обавио надзор над радом затворске здравствене службе.

НПМ је посетио Окружни затвор у Београду 20. децембра 2017. године ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ и Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ). О посети је сачињен извештај, у ком су упућене нове препоруке за даље унапређење поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у овом заводу.

Упркос томе што је домаћим прописима, право на употребу и неговање матерњег језика загарантовано у складу са високо постављеним стандардима, у пракси се и даље појављују бројни проблеми у свакодневном остваривању тог права. На тај начин, непотребно се наноси штета богатству наше традиције и културе, јер Република Србија, као не тако много земаља у свету, може да се похвали чињеницом да је на њеној територији у службеној употреби велики број језика на којима се ученици и образују.

Управо зато поводом Међународног дана матерњег језика, који се обележава 21. фебруара, заштитник грађана Зоран Пашалић подсећа да је неопходно донети нови, побољшани и модернији пропис који ће предупредити до сада уочене проблеме у примени и успоставити ефикасан корективни механизам за повреду гарантованог права. На тај начин био би направљен корак напред у практичној примени без разлике да ли је у питању неки од језика националних мањина или се ради о употреби српског језика и његовог ћириличког писма.

Истовремено, Заштитник грађана указује и на забрињавајућу чињеницу да у Србији и даље има младих припадника националних мањина који по завршеном школовању не користе српски језик, што касније постаје препрека њиховој интеграцији у ширу заједницу и при запошљавању. Такође, не треба занемарити значај учења језика друштвене средине и зато је важно да у оним локалним заједницама у којима преовладава језик националне мањине, припадници српског народа током школовања уче и језик своје средине.

b_300_0_16777215_00_images_muznikis-.jpegЈедан од приоритета у мом мандату биће рад на решавању системских проблема на које су грађани у највећем броју указивали у својим притужбама, рекао је заштитник грађана Зоран Пашалић у разговору са Нилсом Муижниексом, Комесаром Савета Европе за људска права. У том погледу документовање права која се најчешће крше и контрола рада државних органа и институција у којима се то у највећем броју чини, представља својеврсни оквир за рад, уједно и пресек стања у различитим областима људских права са становишта Заштитника грађана. Посебно издвајамо и 10% од укупног броја притужби које се односе на рад судова и тужилаштва, органа који су законом изузети из контролних овлашћења овог органа, изјавио је Пашалић.

И поред вишедеценијских напора да се побољша положај особа са инвалидитетом, првенствено унапређењем правног оквира за што већу имплементацију гарантованих права, нису отклоњене све препреке у остваривању елементарних права особа са инвалидитетом. Препреке су свуда присутне, како физичке, тако и оне које се огледају у непостојању довољно стручног, обученог и мотивисаног, посебно наставног кадра у раду са децом школског узраста, нагласио је Пашалић.

Опширније...

Заснована на принципима једнакости, уважавања различитости и заштите људских права у свим подручјима живота, социјална правда представља основни предуслов за остваривање мирног и просперитетног живота свих грађана у дрштву. Непрекидним подсећањем на значај ових вредности и искорењивањем главних препрека у остваривању социјалне правде као што су сиромаштво, неједнакост, незапосленост и насиље обликујемо хумано друштво које негује достојанство свих својих грађана, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 20. фебруара, Светског дана социјалне правде. То је друштво које подстиче солидарност и одговорност за оне који су најугроженији и најрањивији и који без помоћи шире друштвене заједнице не могу решити своје основне егзистенцијалне проблеме.

Према званичним подацима стопа сиромаштва у Србији је 25, 5 одсто међу којима су поред деце у посебном ризику од немаштине старији и особе са инвалидитетом.

Опширније...

Рок за пријаву на јавни позив Заштитника грађана за доделу награда јединици локалне самоуправе која је у претходној календарској години највише допринела развоју свих облика приступачности и промовисању примера добре праксе продужен је до 30. марта 2018. године.

У позиву, који је данас упућен општинама, градовима и градским општинама Заштитник грађана је позвао надлежне да поднесу пријаву и на тај начин прикажу и промовишу примере добре праксе у развоју свих облика приступачности на њиховој територији.

Учешће и одговор на упућени јавни позив допринеће потпунијем, правилнијем и ефикаснијем остваривању права свих грађана, посебно грађана са инвалидитетом, као и изградњи и учвршћивању поверења грађана у институције њихове државе, стоји у позиву Заштитника грађана.

-----

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2017. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

На овај начин, Заштитник грађана жели да промовише примере добре праксе у области приступачности на локалном нивоу, као и да оствари бољу међусобну сарадњу са градовима и општинама у Републици Србији у циљу утврђивања стања у области приступачности и узрока због којих се, у пуној мери, не примењују прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга особама са инвалидитетом и тешкоћама у кретању или комуникацији. Такође, ова иницијатива ће пружити значајне информације за формулисање препорука и планова за унапређивање приступачности у оквиру надлежности градова, општина и градских општина.

Страна 8 од 357
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol