a

Заштитник грађана најоштрије осуђује претње смрћу упућене новинарима суботичког портала Маглочистач и очекује од надлежних државних органа да ће у што краћем року утврдити све чињенице и казнити оне који стоје иза ових претњи.

Објективни, и надасве слободни и независни медији основа су демократског друштва, које тежи ка највишем степену остваривања људских и грађанских права. Сваки напад на медије, на новинаре, да ли физичким застрашивањима, или политичким, односно економским притисцима, значи покушај ућуткивања слободе говора и критичког духа јавности, што је уједно и гушење демократије, подсећа Заштитник грађана.

Надлежни државни органи дужни су да заштите угрожене новинаре и да им обезбеде нормалне услове и окружење за рад. Заштитник грађана, као и до сада, изражава уверење да ће држава створити услове за несметан рад медија, а тиме и атмосферу за слободу критичког говора, који не смемо тумачити као претњу, већ као подстицај за стицање друштвене стабилности и напретка у Србији.

Опширније...Заштита и унапређење права детета представљају један од приоритета у раду институције којом руководим, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић на састанку са директором канцеларије УНИЦЕФ-a у Београду Мишелом Сен Лоом. Кршење права на поштовање најбољих интереса детета и права на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања представљају најчешће повреде права детета које Заштитник грађана констатује у свом раду, изјавио је Пашалић и додао да је поред законских неопходан и свеобухватни приступ и сарадња свих релеватних државних органа и институција у заштити и унапређењу права најмлађе популације.

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић и директор канцеларије УНИЦЕФ-а Мишел Сен Ло изразили су очекивања да ће досадашња веома успешна сарадња две институције бити унапређена кроз заједничке активности и пројекте у области права детета.

Опширније...

Заштита рањивих група, утврђивање пропуста у раду органа јавне власти, уз јачање капацитета и независне функције институција за људска права, представају приоритете у раду независних и контролних институција за људска права, речено је данас на састанку заштитника грађана Зорана Пашалића и омбудсмaна Љубинка Mитрoвића из институције Омбудсмана Бoснe и Хeрцeгoвинe.

Пашалић и Митровић су указали на значај размене искуства и добрих пракси институција из региона и прецизирања даљих корака и активности две институције у области заштите и промоције основних људских права.

Поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упућеној након посете Центру за азил у Крњачи, Комесаријат за избеглице и миграције је свим центрима за азил и прихватно-транзитним центрима упутио инструкцију да од 1. септембра 2017. године започну вођење посебне евиденције о ванредним догађајима.

Такође, Комесаријат је обавестио НПМ да Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА), у сарадњи са надлежним државним органима, припрема Стандардне оперативне процедуре Републике Србије за превенцију и заштиту избеглица и миграната од родно заснованог насиља, од којих се очекује да унапреде систем превенције и одговора на појаву родно заснованог насиља.

НПМ је 9. јуна 2017. године посетио Центар за азил у Крњачи, о чему је сачињен извештај.

Опширније...Особе са инвалидитетом и даље тешко остварују своја права, рекао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић на скупу Удружења особа са инвалидитетом Феникс у Београду. Неприступачност, непостојање услуга социјалне заштите, незапосленост, али и недовољно развијена свест грађана о проблемима и тешкоћама са којима се сусрећу, само су неки од узрока оваквог стања. Свестан изузетно тешког положаја особа са инвалидитетом Заштитник грађана ће наставити да посвећује посебну пажњу заштити и унапређењу њихових права, изјавио је Пашалић.

Опширније...

Данашњи скуп, на коме се окупио велики број удружења особа са инвалидитетом, организован је како би се јавност упознала са проблемима са којима се суочава ова категорија становништва.

Ни после десет година од доношења одредбе Закона о локалној самоуправи о обавези оснивања савета за међунационалне односе у вишенационалним срединама, савети још увек нису свуда заживели, или не заседају редовно, утврдио је Заштитник грађана у свом истраживању. На данашњем представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о саветима за међунационалне односе у Палати Србија у Београду, омбудсман Зоран Пашалић је навео да су од укупно 72 мешовите националне јединице савети основани у 53 јединице.

Опширније...Налази Заштитника грађана говоре и то да је једина законска обавеза коју све јединице локалне самоуправе испуњавају та да се представници националних мањина у савету бирају на предлог националног савета националне мањине. У пракси јединице локалне самоуправе имају потешкоћа са препознавањем одлука које се тичу националне равноправности. Према подацима из јединица локалних самоуправа прикупљеним за потребе овог извештаја, долази се до закључка да је потребно прецизније уредити којим се питањима бави савет, односно које се одлуке тичу националне равноправности и шта овај појам подразумева, рекао је Зоран Пашалић.

Слободна процена локалних органа које су то одлуке које се тичу националне равноправности јесте разлог што их локалне самоуправе не достављају, или селективно достављају саветима на мишљење. Савети не функционишу због непрецизности закона и зато што се појмови "национална равноправност" и "међуетнички односи" доводе у везу са лошим међуетничким односима, што је у пракси довело до тога да су се улога савета и његово деловање видели само у ситуацијама међуетничких тензија и сукоба.

Стога је Заштитник грађана још 2010. године упутио препоруке јединицама локалне самоуправе са национално мешовитим саставом становништва, да уколико то нису учиниле, оснују Савет као обавезно самостално радно тело, али и да сви органи јединице локалне самоуправе достављају обавезно и благовремено предлоге свих одлука које се тичу националне равноправности Савету на мишљење и да мишљење Савета узимају у обзир при доношењу коначних одлука.

Заштитник грађана је упутио препоруке и Министарству државне управе и локалне самоуправе да, пре свега, изменама и допунама одредбе чл. 98. наведеног закона ближе уреди појам "националне равноправности", односно да закон прецизније уреди која су то питања која ова тела разматрају.

Министарка правде Нела Кубуровић је рекла да функционисање савета за међунационалне односе представља још један корак у испуњењу обавеза које је Србија преузела у оквиру европских интеграција, а посебно поглавља посвећених владавини права. Она је истакла да су добросуседски међунационални односи основа за развој толеранције, једне од основних вредности модерног друштва. Посебно је истакла значај Заштитника грађана, који је, уз друге независне државне органе, заузео важно место у Поглављу 23.

У уводном делу скупа учествовали су и в.д. помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић, в.д. директорка Канцеларије за људска и мањинска права др Сузана Пауновић, шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији Јан Лунебург, као и представници локалних самоуправа.

Страна 8 од 336