a

У сарадњи Инцест Траума Центра из Београда и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, данас је основана Национална мрежа школа и вртића против сексуалног насиља.

Опширније...Поздрављајући оснивање Националне мреже, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић подсетила је да је Заштитник грађана протеклих година интензивно пратио рад органа јавне власти у заштити деце од злостављања и занемаривања, нарочито када је реч о сексуалном насиљу. Сексуално насиље у установи образовања повремено се појављивало као предмет притужби и поступања Заштитника грађана, а пракса је, како је рекла Стевановић, показала колико је значајан надзор над установама у којима је било сексуалног насиља над ученицима.

У тим случајевима неопходно је проверавати рад установа, јер смо, нажалост, видели како су директори школа својим одлукама да не воде, односно обуставе дисциплинске поступке, заправо заштитили злостављача уместо деце, а њихове одлуке нису биле предмет надзора просветних власти, оценила је заменица.

Она је подржала поновно увођење кривичног дела сексуално узнемиравање у Кривични законик, чиме се обезбеђује боља кривичноправна заштита деце од овог облика сексуалног насиља.

Налазећи да је корисно да запослени у јавним службама буду упознати са што више информација о сексуалном злостављању деце, Заштитник ргађана израдио је публикацију о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, која садржи текст Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања и изабране препоруке, мишљења и ставове Заштитника грађана.

Поводом обележавања Међународног дана матерњег језика, Заштитник грађана указује да се језичка и културна разноликост чувају и развијају не само законима, већ и свим расположивим мерама и механизмима са циљем да се у областима културе и образовања, медијима и службеној употреби језика и писама штити и промовише употреба и неговање матерњег језика.

Имајући у виду поступке пред овим органом, Заштитник грађана изражава наду да ће надлежни државни органи препознати значај и коначно креирати језичку политику и пре свега, деци у најранијем узрасту, кроз образовање, књиге и медијске прилоге омогућити да негују и употребљавају матерњи језик и да развијају мултијезичност.

Генерална скупштина Организације УН за образовање, науку и културу прокламовала је 1999. године Дан матерњег језика, као сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном Пакистану, данас Бангладешу, јер су протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен званичним.

Иако је у претходном периоду дошло до извесног напретка у заштити права ЛГБТИ особа, особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, као и особе које подржавају остваривање њихових права, изложене су насиљу, укључујући и физичко насиље и злостављање. Из тог разлога је неопходна правовремена реакција надлежних органа и адекватно кажњавање починилаца, као недвосмислен одговор државе да је насиље апсолутно недопустиво, поручила је данас у Кући људских права и демократије у Београду заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић.

Опширније...Она је на конференцији о положају ЛГБТ особа у Србији поздравила измене Кривичног законика из 2016. године којима је у оквиру кривичног дела Повреда равноправности инкриминисано ускраћивање или ограничавање права грађана на основу сексуалне оријентације и родног идентитета. Међутим, како је рекла, ради потпуније заштите ЛГБТИ особа потребно је извршити измене Кривичног законика којима ће у свим кривичним делима, чији је циљ кажњавање и спречавање расизма и нетолеранције, бити инкриминисана радња извршења ових кривичних дела и на основу сексуалне оријентације и родног идентитета.

Раширена нетолеранција младих према ЛГБТИ особама указује на потребу да се у свим облицима и нивоима образовања посебна пажња посвети учењу толеранције, недискриминације и изградње ненасилног друштва. У Закону о основама система образовања и васпитања у Републици Србији не постоји експлицитна забрана дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета и поред препорука које Заштитник грађана упућује из године у годину у својим редовним годишњим извештајима, указала је Гордана Стевановић.

Конференција под називом "Положај ЛГБТ особа у Србији" одржана је у оквиру имплементације пројекта Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву, који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке, преко Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије.

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић упозорава да је изјава директорке Канцеларије за људска и мањинска права др Сузане Пауновић у емисији Нови дан телевизије N1, у којој Опширније...је коментарисала родитељску функционалност Марије Мали због њених обраћања медијима и изношења детаља о породичној ситуацији, најблаже речено забрињавајућа.

Заштитник грађана подсећа да се у изјавама за јавност функционери и државни службеници морају суздржавати од давања паушалних оцена и претпоставки на штету грађана. Оцену родитељских компетенција могу давати само стручна лица одговарајућих институција, а оцену њиховог рада само државни органи надлежни за вршење инспекцијског, стручног, независног и другог надзора. Поражавајуће је да руководилац органа чија је основна надлежност старање о остваривању права грађана, мимо своје надлежности, даје своје судове о конкретном случају у коме нема непосредна сазнања, те, оспоравајући наводе грађанке, без било каквих аргумената тврди да су органи поступали законито и правилно.

Коментарисањем родитељских компетенција у конкретном случају, изражавањем сумње у веродостојност изјаве потенцијалне жртве породичног насиља и давањем политичке конотације њеним наводима да је у конкретном случају изостала институционална заштита, прекорачене су надлежности Канцеларије за људска и мањинска права.

Овакве изјаве руководилаца државних органа и поступање изван својих овлашћења не доприносе подизању свести јавности о положају деце у конфликтним породичним односима и борби против насиља у породици, а дискредитовање потенцијалне жртве насиља кроз изражавање сумње у веродостојност и мотивацију њених изјава, без претходно утврђеног чињеничног стања, супротно је свим принципима које је Република Србија усвојила у борби против насиља над женама у породици и партнерским односима.

Носиоци јавних овлашћења, а посебно руководиоци државних органа у чијој су надлежности промоција и заштита људских права, имају додатну одговорност када у јавности дају изјаве и коментаре о случајевима у којима се указује на постојање породичног или другог насиља и угрожавање права детета.

Подсећајући да је упутио више десетина препорука надлежним органима због озбиљних пропуста у заштити жена од насиља у породици и партнерским односима и у заштити деце од злостављања и занемаривања, Заштитник грађана позива све државне функционере и државне службенике да у својим јавним наступима бескомпромисно подржавају и подстичу доследну примену домаћих и усвојених међународних прописа и стандарда у заштити жена од породичног насиља и заштити деце од злостављања и занемаривања, независно од медијских, политичких и других околности које породицу прате.

Опширније...Вршилац дужности заштитника грађана Републике Србије Милош Јанковић састао се данас са шефицом политичког сектора Делегације ЕУ у Србији Нором Хајринен (Noora Hayrinen), која се интересовала за рад Заштитника грађана. Јанковић и Хајринен су разговарали о значају владавине права и заштите људских права, темељних вредности сваког демократског друштва. Представница Делегације ЕУ у Србији је дала пуну подршку независности омбудсмана у свом раду и истакла отвореност за даљу сарадњу.

Опширније...Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић упозорила је данас да је та институција открила пропусте у раду надлежних у 13 случајева насиља над женама које је имало смртни исход, од 14 истражених у 2015. и 2016. години.

Стевановић је на скупу "Милијарда устаје у Београду", којим се широм света, захтева да се заустави експлоатација и насиље над женама, апеловала на надлежне да се придржавају закона и да поступају у складу са нормативима када поступају у случају рада са жртвама насиља.

"Ако се не поступа на тај начин нисам сигурна да ће то охрабрити жртве да се надлежним обрате за помоћ", рекла је Стевановић.

Страна 9 од 314