a

Сарадња законодавних и извршних органа са Заштитником грађана није адекватна. Радна, мањинска и право на критику драматично су угрожена, а број рањивих група повећан је у односу на претходни период, оценили су данас учесници панел дискусије "Пешчаника" о раду омбудсмана.

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић оценио је да је један од најилустративнијих примера одсуства сарадње државних служби са омбудсманом, чињеница да Народна скупштина још није разматрала Извештај заштитника за 2016. годину иако је на то обавезна по закону и пословнику.
Опширније..."Велики проблем постоји и у сарадњи са извршним органима. Државни службеници средњег ранга јако добро сарађују са заштитником, али проблем настаје чим омбудсман уочи системске недостатке и укаже највишим органима да не могу тако поступати, што најбоље илуструје пример рушења објеката у Савамали", рекао је Јанковић.

По његовим речима, пример Савамале показује "потпуни изостанак реакције правне државе на оно што је утврдио државни орган".
"У овом случају проблем представља и рад тужилаштва. Недопустиво је да та институција не иницира дисциплински поступак у полицији ако она не поступа по налозима тужилаштва у конкретном случају. Опасно је и то што се они органи који су дужни да знају шта се десило у Савамали, не оглашавају, а да високи државни званичници говоре да поседују сазнања о томе ко је одговоран", казао је Јанковић.

Опширније...

Окружни затвор у Панчеву је предузео низ мера за унапређење документовања повреда лица лишених слободе која се налазе у овом Заводу. Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), лекар у здравственој документацији детаљно описује повреде које су настале као последица примене мера принуде и подноси управнику Завода периодичне извештаје о здравственом стању лица лишених слободе, а уведен је и посебан регистар повреда. Такође, сва осуђена лица пролазе лекарски преглед приликом пријема у Завод по повратку са привременог одсуства.

Поред наведеног, припадници Службе за обезбеђење су обучени за пружање прве помоћи и примену мера оживљавања, у програме поступања према осуђеним лицима је уведен програм контроле агресивног понашања и свим притвореним лицима се издају потврде о предаји писмених пошиљки службеним лицима Завода. Такође, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила Заштитника грађана да ће у мају 2017. године бити расписан тендер за набавку нових униформи за припаднике Службе за обезбеђење, које нису добијали још од 2012. године.

НПМ је посетио Окружни затвор у Панчеву 21. фебруара 2017. године, у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене након посете овом Заводу обављене 2013. године, као и по препорукама које је Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упутио Републици Србији 2015. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за даље унапређење стања.

Слободни, независни и објективни медији неизоставана су и незамењива основа друштва које претендује да буде демократско и тежи остварењу људских и грађанских права, поручује на Светски дан слободе медија вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић.

Упркос прокламованој и законима и међународним актима гарантованој слободи медија, Србија и даље није друштво слободне речи. Заштитник грађана то увиђа и на свом примеру, будући да је велики број медија не само потпуно затворен за ову институцију, већ је континуирано дезавуише честим нападима и етикетирањем, злоупотребљавајући тако добијене националне фреквенције. Такође, власници појединих медија, игноришући Уставом утврђену улогу Заштиника грађана, непосредну га нападају са јасним циљем његове дикредитације.

Притисци на медије су, упозорава Заштитник грађана, очигледни и видљиви на различите начине, укључујући и директне нападе на новинаре. Током прошле године Независно удружење новинара Србије забележеило је 69 напада на новинаре, а само у прва четири месеца ове године већ скоро 30, међу којима два физичка напада и осам вербалних претњи.

Лош економски положај новинара, препознатљив по ниским и нередовним примањима, неповољним и лошим уговорима, „раду на црно“ и сиромашној понуди посла, уз финансијску и политичку зависност самих медија, довели су тога да цензура и аутоцензура постану главни уредници српских медија, док је висока професионална етика пресељена на ниво појединачних случајева.

Заштитник грађана је више пута упозоравао на гушење медијских слобода, претње новинарима, цензуру и аутоцензуру и зато позива јавност, а посебно носиоце политичких и јавних функција да се уздрже од сваког облика притиска и утицаја на медије, уреднике, уређивачку политику и новинаре, а медије да негују и развијају принцип одговорног, непристрасног и истинитог новинарства.

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић честита 1. мај, Међународни празник рада и позива државу да уместо уобичајених и пригодних парола на овај дан успостави јединствену платформу за доследно решавање социоекономских проблема радника и остваривање њихових загарантованих права. Она права која им гарантују закони и Устав.

Висока стопа незапослености, у којој највећи део чине млади, ниска примања, неповољан положај запослених, као и немогућност да утичу на његово решавање, основне су карактеристике статуса радно способне популације у Србији. Заштитник грађана подсећа да је уназад више година указивао на појаву повлашћених послодаваца који не извршавају своје обавезе исплате зарада и доприноса за социјално осигурање. Велики број радника у Србији ради „на црно“, угрожено им је право на инвалидску пензију, здравствену заштиту, коришћење боловања и годишњих одмора. Недостатак социјалног дијалога са представницима запослених и послодаваца, неефикасно поступање инспекције рада и недовољно развијена сарадња органа надлежних за заштиту права по основу рада и социјалног осигурања, додатно отежавају положај радника.

И даље је степен запослености жена, жртава породичног и партнерског насиља, низак. Без помоћи државе у економском осамостаљивању оне остају и даље у лавиринту насиља, а свака прича о подршци друштва остаје начелна. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге и посебне неге детета остварује се често са значајним закашњењем.

Ниска образовна структура и дискриминација су објективне препреке запошљавању Рома и Ромкиња и Заштитник грађана очекује да ће се доследно реализовати све планиране активности у вези са образовањем и запошљавањем припадника ромске заједнице. Истовремено, скреће пажњу да недостају одговарајуће афирмативне мере које би обезбедиле неопходну подршку запошљавању високообразованим Ромима и Ромкињама. Протекла Декада Рома је показала да ће без постигнућа у овим областима, изостати и резултати у борби против сиромаштва и маргинализованог положаја припадника ромске заједнице.

Особе са инвалидитетом до запослења долазе изузетно отежано, углавном уз субвенције и подстицаје надлежних органа. Овој групи грађана, у највећем броју случајева, радни однос престаје када и предвиђене субвенције и олакшице за послодавце. Егзистенцијална угроженост, као последица наведених фактора и општег сиромаштва друштва, уз мере штедње на свим нивоима и у овој години, стављају ову рањиву групу становништва на саму маргину друштва.

У Ужицу је данас одржана интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“ који је окупио представнике центара за социјални рад, судова, тужилаштава и здравствених установа на територији Златиборског округа. Отварајући округли сто заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић рекла је да је насиље над женама у породици и партнерским односима и насиље над децом и даље веома раширено и да као друштво немамо изграђену нулту толеранцију на насиље. Заједнички дијалог органа о породичном и партнерском насиљу и насиљу над децом неопходан је за квалитетан и интердисциплинарни приступ жртви, брзу и ефикасну заштиту и правилно и правично санкционисање извршиоца насиља, нагласила је Стевановић.

Опширније...Гордана Стевановић истакла је да доношење Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак, али да се напредак у заштити жена и деце од насиља може постићи тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације.

Свесни смо да на том путу имамо и препреке, посебно када је реч о недовољним људским и финансијским ресурсима, о непостојању или неодговарајућим обукама, високој стопи незапослености и лошој економској ситуацији у земљи, али и у тим околностима морамо пружити максималну подршку жртви, рекла је Гордана Стевановић.

Опширније...

Опширније...Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић организовала је данас у Краљеву интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“, који је окупио представнике центара за социјални рад, судова, тужилаштава и здравствених установа на територији Рашког округа. Она је изразила очекивање да ће овај и слични скупови допринети бољем и сврсисходнијем повезивању надлежних органа и стручњака у поступцима заштите жена од насиља и заштите деце од злостављања и занемаривања, јер и даље не постоји адекватан одговор друштва и државе на насиље над женама и децом. Само десет одсто пријава насиља над женама у породици и партнерским односима добило је свој исход у судском поступку изрицањем казни и мера према насилнику, нагласила је Стевановић и додала да доношење новог Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак напред, али ће кључни напредак уследити тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације.

Опширније...
Страна 10 од 324