a

Опширније...Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Наташа Јовић учествују на семинару Европске мреже омбудсмана за децу "Емоционалне везе и сексуално образовање: остваривање права детета да буде обавештено", који се 15. и 16. маја одржава у Софији, Бугарска.

Семинар је посвећен сексуалној безбеднoсти и здрављу детета, а основна тема скупа је остваривање права детета на правовремену и тачну информацију о сексуалности, сексуалном и репродуктивном здрављу, штетним праксама, сексуалном и насиљу у партнерским везама, на начин који уважава дететове развојне капацитете.

Поред представница Заштитника грађана, на семинару учествују омбудсмани, омбудсмани за децу и експерти независних институција из Бугарске, Естоније, Финске, Грузије, Грчке, Хрватске, Ирске, Јерменије, Молдавије, Пољске и Шпаније.

Стевановић и Јовић ће учествовати у припреми става Европске мреже омбудсмана за децу о сексуалном образовању и сексуално и репродуктивном здрављу.

Поводом 15. маја, Међународног дана породице, Заштитник грађана позива све надлежне институције да се укључе у решавање проблема савремене породици пре свега све израженијег сиромаштва, незапослености и насиља. Зато је, поручује заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић, на држави да обезбеди ефикасније мере смањења сиромаштва и повећање запошљавања и запошљивости и обезбеди пуну заштиту од породичног и другог насиља.

Породично насиље је у све већем порасту, што потврђује и податак да се у годинама за нама, од укупног броја притужби које Заштитник грађана примио, а које се односе на права детета, родну равноправност, права на заштиту породице, трудница и самохраних родитеља, трећина односила на насиље према женама и деци. Зато скори почетак примене Закона о спречавању насиља у породици, који доноси нове инструменте, попут хитних мера, државни органи и институције, треба да дочекају спремно, поручује Стевановић, уз оцену да се само доследном применом и нових и постојећих законских прописа може обезбедити благовремена превенција насиља и заштита жртава.

Оцена Заштитника грађана је да и даље изостају благовремене и ефикасне активности надлежних органа у вези са унапређењем положаја самохраних родитеља и породица са децом у посебно осетљивом положају (деца која живе и раде на улици, деца која живе у екстремном сиромаштву, деца са сметњама у развоју и тешко болесна деца). Мере штедње, које су на снази већ неколико година, а које су утицале и на ниво социјалних давања и подршке, нису допринеле успостављању и развијању услуга намењених породици и деци, а нарочито оној у посебно осетљивом и рањивом положају.

Нетачна је изјава в.д. градског секретара за образовање и дечју заштиту да је Заштитник грађана предлажио да се сиромашна деца избаце из вртића. Заштитник грађана је упутио препоруку да се обезбеди континуитет и извесност у коришћењу услуге предшколских установа, а не да већ уписана деца сваке године поново конкуришу. Управо због нових правила које је поставио Секретаријат, а која Заштитник грађана оспорава, Уговори се закључују на по једну годину чиме је постало неизвесно да ли ће дете похађати исту предшколску установу чак и када родитељи редовно плаћају. Оно што јесте извесно је да ће свако дете бити аутоматски искључено из предшколске установе истеком радне године уколико родитељи не буду платили ову услугу, те да ће морати поново да конкуришу за место у вртићу.

Сви уговори које је Секретаријат припремио већ садрже одредбе о једностраном раскиду уговора када родитељ касни са измирењем уговорне обавезе, а нови уговори и анекси уговора садрже и додатну одредбу којом се детету орочава похађање вртића на највише две године, уместо, као до сада, до поласка детета у школу. Вршилац дужности секретара изјаснио се Заштитнику грађана да је ово решење уведено „пре свега због великих дуговања родитеља према предшколским установама, која се не могу наплатити“.

Утврђујући овај пропуст Заштитник грађана је препоручио Секретаријату да деци, за коју је већ закључен уговор по ранијим правилима о коришћењу услуга предшколске установе на неодређено време, омогући да права из тог уговора и остваре. Препоручено је и да се у анексе уговора и нове уговоре унесе одредба да корисник, уколико испуњава обавезе, наставља коришћење услуга у наредним годинама без поновног конкурисања.

Опширније...Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић разговарао је данас са аустралијским повереником за људска права Едвардом Сантоуом (Edward Santow), који се налази у посети Србији.

На интересовање госта, Јанковић је говорио о раду, надлежностима и положају Заштитника грађана, истичући да сваке године расте број поднетих притужби, што указује на поверење грађана у ову институцију.

Повереник Сантоу се посебно интересовао за рад Националног механизма за превенцију тортуре (NPM) у оквиру Заштитника грађана, с обзиром на чињеницу да је Аустралија тренутно у процесу ратификације Опционог протокола уз Конвенцију УН против тортуре (OPCAT).

Опширније...Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић учествовао је на међународној конференцији „Заштита људских права и јачање демократије у Европи: сузбијање тероризма – слобода говора – суживот“ која је, поводом 25 година постојања Пучког правобранитеља Републике Хрватске, организована у Загребу.

Том приликом Јанковић се састао са комесаром за људска права Савета Европе Нилсом Муижниексом са којим је разговарао о проблемима у остваривању мандата омбудсмана, односно националних институција за заштиту и промоцију људских права, као и о правној сигурности, слободи изражавања и слободи медија.

Опширније...Заштитник грађана наставио је са редовном праксом посета ромским насељима широм Србије. Приликом посете ромским насељима „Бангладеш“ и „Велики рит“ у Новом Саду, представници Стручне службе Заштитника грађана разговарали су са грађанима, упознали их са радом и надлежностима те институције и примали притужбе на рад органа јавне управе.

На основу примљених притужби може се закључити да велики број проблема опстаје и због неефикасности надлежних органа: честе су повреде права грађана на пребивалиште, као и у области образовања деце, упркос стратешком опредељењу државе да се унапреди положај Рома.

Страна 10 од 325