a

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић учествоваће на састанцима Бироа Европске мреже омбудсмана за децу са представницима Европског парламента, Европске комисије и организације Eurochild, који ће се одржати 19. марта 2018. године у Бриселу.

Биро ће на састанцима упознати представнике европских институција и организација са радом ENOC-a, као и са ставовима и препорукама Мреже о сексуалном образовању и инклузији деце у покрету.

Биро ће дан раније одржати и интерни састанак на коме ће се разматрати захтеви за чланство у рад радних група ENOC-а и текућа питања рада Мреже.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol